List of rivers of Greece

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of rivers that are at least partially in Greece. The rivers flowing into the sea are sorted along the coast. Rivers flowing into other rivers are listed by the rivers they flow into.

List of rivers[change | edit source]

Adriatic Sea[change | edit source]

Ionian Sea[change | edit source]

Rivers in this section are sorted north (Albanian border) to south (Cape Malea).

Aegean Sea[change | edit source]

Rivers in this section are sorted south (Cape Malea) to northeast (Turkish border).

Ancient rivers and streams[change | edit source]

List by letter[change | edit source]

Acheloos, Agrafiotis, Alfeios, Aoos/Vjosë, Arachthos, Ardas, Aroanios, Axios/Vardar, Cephissus (Athenian plain), Cephissus (Boeotia), Charadros, Despatis, Drino, Elissos, Elpeus, Enipefs, Eridanos, Erymanthos, Erythropotamos, Eurotas, Evinos, Evros/Maritsa, Gallikos, Glafkos, Gorgopotamos, Granitsiotis, Haliacmon, Ilissos, Inachos, Kladeos, Krathi, Krausidonas, Krios, Ladon, Larissos, Lousios, Megdova, Meilichos, Mornos, Neda, Nestos/Mesta, Oenus, Pamisos, Peiros, Pindus, Pineios (Peloponnese), Pineios (Thessaly), Plataneiko, Sarantaporos (Epirus), Sarantaporos (Thessaly), Selemnos, Spercheios, Strymonas/Struma, Tara, Thyamis, Titarisios, Tragus, Tyria, Tytheus, Volinaios, Zacholitikos