Điện Biên Province

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Điện Biên is a province of Vietnam. Its capital is Điện Biên Phủ.