Anthem of the Armenian Soviet Socialist Republic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Anthem of Armenian Soviet Socialist Republic (Armenian: Հայկական ՍՍՀ օրհներգ) was the national anthem of Armenia when it was a republic of the Soviet Union.

The writer of the lyrics was Armenak Sarkisya, a poet. The composer of this song was Aram Khachaturian.[1] He was known for his ballets.

Like many national anthems of republics of the Soviet Union, this song praised Vladimir Lenin, the October Revolution and Communism. It also praised the friendship of republics of the Soviet Union. "Hayastan" in the lyrics was the name that the Armenian ethnic called themselves. "Severe" in the lyrics means the Armenian history, such as earthquakes.

After Armenia became independent from the Soviet Union in 1991, the national anthem was changed to Our Fatherland.

Lyrics[change | change source]

Armenian lyrics Transliteration English translation
Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան՝

Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար՝

Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար՝

Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

Կրկներգ:
Փառք քեզ՝ միշտ փառք՝ Սովետական Հայաստան՝
Աշխատասեր՝ ճարտարագործ-շինարար՝
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց՝

Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց՝

Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց

և տվեց մեզ նոր՝ պայծառ կյանք փառապանծ:

Կրկներգ

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց՝

Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն՝

Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն

Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

Կրկներգ
Sovetakan azad ashkharh Hayastan,

Bazum darer dazhan champ’a du ants’ar,

K’aj vordik’ k’o mak’ar’ets’in k’ez hamar,

Vor dar’nas du mayr Hayrenik’ hayut’yan.

Krknerg:
P’ar’k’ k’ez, misht p’ar’k’ Sovetakan Hayastan,
Ashkhataser, chartaragorts-shinarar,
Zhoghovrdots’ surb dashink’ov ansasan,
Du tsaghkum yes yev kertum luys apagad.

Leninn anmah mez hurn anshej pargevets’,

Mer dem shoghats’ yerjankaber aygabats’,

Hoktemberë kortsanumits’ mez p’rkets’

Yev tvets’ mez nor, paytsar’ kyank’ p’ar’apants.

Krknerg

Mets R’usian mez yeghbayrut’yan dzer’k’ meknets’,

Menk’ kertets’ink’ amrakur’ nor petut’yun,

Leninyan mer kusakts’ut’yunn imastun,

Haght’oren mez dep komunizm e tanum.

Krknerg
Soviet free land – Armenia!

You passed a severe path for centuries,

Your brave sons had struggled for you,

For you to become the Armenians' motherland.

Chorus:
Be glorious ,be glorious always, Soviet Armenia!
Work-loving and architect-building,
Unbreakable by peoples' holy alliance,
You are blooming and creating your bright future!

Immortal Lenin gave us eternal fire,

The happy dawn shone us,

The October Revolution rescued us from the destruction.

And gave us newly bright and glorious life.

Chorus

Great Russia extended to us the hand of friendship

We created a strong new state.

Our wise Party of Lenin,

Is victoriously leading us to Communism!

Chorus

Reference[change | change source]

  1. Compositions by Aram Khachaturian. General Books LLC. 2010. p. 32. ISBN 1158361750.