Anthem of the Kazakh Soviet Socialist Republic

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

The "anthem of the Kazakh Soviet Socialist Republic" was the anthem of Kazakhstan during the Soviet era.

Lyrics[change | change source]

Kazakh original in the Cyrillic script
(then official)
Kazakh in the Latin script[1]
(2021 reform)
Kazakh in the Arabic script
(then banned)
IPA transcription English translation

Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған,
Бостандық өмір мен ар үшін қиған жан.
Торлаған тұманнан жол таппай тұрғанда,
Жарқырап Лениндей күн жығып, атты таң.

Қайырмасы:
Жасасын Советтер Одағы,
Жеткізген еркіндік, теңдікке,
Бастайтын елдерді бірлікке,
Жеңіске, шаттыққа, ерлікке!


Дақ салмай Лениннің жеңімпаз салтына,
Ұрпағы қосты даңқ Оттаның даңқына,
Одақтас, ұрандас елдердің қамқоры,
Көп алғыс айтамыз ұлы орыс халқына.

Қайырмасы

Іргелі мемлекет, ерікті болдық ел,
Достықпен, бірлікпен жайнайды туған жер.
Еңбекте, майданда, жеткізген жеңіске
Данышпан Партия – сүйікті кемеңгер.

Қайырмасы
[2][3]

Bız qazaq ejelden erkındık añsağan,
Bostandyq ömır men ar üşın qiğan jan.
Torlağan tūmannan jol tappai tūrğanda,
Jarqyrap Lenindei kün jyğyp, atty tañ.

Qaiyrmasy:
Jasasyn Sovetter Odağy,
Jetkızgen erkındık, teñdıkke,
Bastaityn elderdı bırlıkke,
Jeñıske, şattyqqa, erlıkke!


Daq salmai Leninnıñ jeñımpaz saltyna,
Ūrpağy qosty dañq Ottanyñ dañqyna,
Odaqtas, ūrandas elderdıñ qamqory,
Köp alğys aitamyz ūly orys halqyna.

Qaiyrmasy

Irgelı memleket, erıktı boldyq el,
Dostyqpen, bırlıkpen jainaidy tuğan jer.
Eñbekte, maidanda, jetkızgen jeñıske
Danyşpan Partia – süıktı kemeñger.

Qaiyrmasy

بىز قازاق ەجەلدەن ەركىندىك اڭساعانء
بوستاندىق ءومىر مەن ار ءۇشىن قيعان جان
تورلاعان تۇماننان جول تاپپاي تۇرعاندا
جارقىراپ لەنيندەي كۇن جىعىپ، اتتى تاڭ

قايىرماسى:
جاساسىن سوۆەتتەر وداعى
جەتكىزگەن ەركىندىك، تەڭدىككە
باستايتىن ەلدەردى بىرلىككە
جەڭىسكە، شاتتىققا، ەرلىككە


داق سالماي لەنيننىڭ جەڭىمپاز سالتىنا
ۇرپاعى قوستى داڭق وتتانىڭ داڭقىنا
وداقتاس، ۇرانداس ەلدەردىڭ قامقورى
كوپ العىس ايتامىز ۇلى ورىس حالقىنا

قايىرماسى

ىرگەلى مەملەكەت، ەرىكتى بولدىق ەل
دوستىقپەن، بىرلىكپەن جاينايدى تۋعان جەر
ەڭبەكتە، مايداندا، جەتكىزگەن جەڭىسكە
دانىشپان پارتيا – سۇيىكتى كەمەڭگەر

قايىرماسى

[bɪ̞z̪ qɑ̝.z̪ɑ̝q je̘.ʒʲe̘l̪ʲ.d̪ʲẽ̘n̪ | je̘r̪.kɪ̞̃n̪.d̪ɪ̞k ɑ̝̃ŋ.s̪ɑ̝.ʁɑ̝̃n̪ |]
[bo̞s̪.t̪ɑ̝̃n̪.d̪əq wʏ̞̃.mʏ̞r̪ mʲẽ̘n̪ | ɑ̝r̪ ʏ̞.ʃʏ̞̃n qəj.ʁɑ̝̃n̪ ʒɑ̝̃n̪ ǁ]
[t̪o̞r̪.ɫ̪ɑ̝.ʁɑ̝̃n̪ t̪õ̙.mɑ̝̃n̪.n̪ɑ̝̃n̪ | ʒo̞ɫ̪ t̪ɑ̝p̚.pɑ̝j t̪o̙r̪.ʁɑ̝̃n̪.d̪ɑ̝ |]
[ʒɑ̝r̪.qə.r̪ɑ̝p l̪ʲẽ.n̪ʲɪ̃n̪.d̪ʲɪ̞j | kʏ̞̃n ʒə.ʁəp ɑ̝t̪̚.t̪ə t̪ɑ̝̃ŋ ǁ]

[qɑ̝.jər̪.mɑ̝.s̪ə]
[ʒɑ̝.s̪ɑ̝.s̪ə̃n̪ s̪ɐ.vʲet̪̚.t̪ʲɪ̞r̪ wo̞.d̪ɑ̝.ʁə |]
[ʒʲe̘t̪.kɪ̞z̪.ɡʲẽ̘n̪ʲ je̘r̪.kɪ̞̃n̪.d̪ɪ̞k | t̪ʲẽ̘ŋ̟.d̪ɪ̪k̚ʲ.kʲe̘ |]
[bɑ̝s̪.t̪ɑ̝j.t̪ə̃n je̘l̪ʲ.d̪ʲe̘r̪.d̪ɪ̞ bɪ̞r̪.l̪ɪ̞k̚ʲ.kʲe̘ |]
[ʒʲẽ̘.ŋ̟ɪ̞s̪⁽ʲ⁾.kʲe̘ ʃɑ̝t̪̚.t̪əq̚.qɑ̝ je̘r̪.l̪ɪ̞k̚ʲ.kʲe̘ ǁ]


[d̪ɑ̝q s̪ɑ̝ɫ̪.mɑ̝j l̪ʲẽ.n̪ʲɪ̃n̪.n̪ɪ̞̃ŋ | ʒʲẽ̘.ŋ̟ɪ̞̃m.pɑ̝z̪ s̪ɑ̝ɫ̪.t̪ə̃.n̪ɑ̝ |]
[o̙r̪.pɑ̝.ʁə qo̞s̪.t̪ʊ d̪ɑ̝̃ɴq | wo̞t̪̚.t̪ɑ̝̃.n̪ə̃ŋ d̪ɑ̝̃ɴ.qə̃.n̪ɑ̝ |]
[wo̞.d̪ɑ̝q.t̪ɑ̝s̪ o̙.r̪ɑ̝̃n̪.d̪ɑ̝s̪ | je̘l̪ʲ.d̪ʲe̘r̪.d̪ɪ̞̃ŋ qɑ̝̃m.qo̞.r̪ʊ |]
[kɵp ɑ̝ɫ̪.ʁəs̪ ɑ̝j.t̪ɑ̝̃.məz̪ | o̙.ɫ̪ʊ wo̞.r̪ʊs̪ χɑ̝ɫ̪.qə̃.n̪ɑ̝ ǁ]

[qɑ̝.jər̪.mɑ̝.s̪ə]

[ɪ̞r̪.ɡʲe̘.l̪ɪ̞ mʲẽ̘m.l̪ʲe̘.kʲe̘t̪ | je̘.r̪ɪ̞k.t̪ɪ̞ bo̞ɫ̪.d̪ʊq je̘l̪ʲ |]
[d̪o̞s̪.t̪əq.pẽ̘n bɪ̞r̪.l̪ɪ̞k.pʲẽ̘n̪ | ʒɑ̝j.n̪ɑ̝j.d̪ə t̪u.ʁɑ̝̃n ʒʲe̘r̪ ǁ]
[jẽ̘m.bʲe̘k⁽ʲ⁾.t̪ʲe̘ mɑ̝j.d̪ɑ̝̃n̪.d̪ɑ̝ | ʒʲe̘t.kɪ̞z̪⁽ʲ⁾.ɡʲẽ̘n̪ ʒʲẽ̘.ŋ̟ɪ̞s̪⁽ʲ⁾.kʲe̘ |]
[d̪ɑ̝̃.n̪əʃ.pɑ̝̃n par̪.t̪ʲɪ.jə | s̪ʏ̞.jʏ̞k.t̪ʏ̞ kʲẽ̘.mʲẽ̘nʲ.ɡʲe̘r̪ ǁ]

[qɑ̝.jər̪.mɑ̝.s̪ə]

We age-old Kazakhs seeking freedom,
Sacrificing our lives for honour and glory.
Traversing the desolate fog of darkness,
Yet forth Lenin came and morning rose upon us.

Chorus:
Long live the Soviet Union,
To freedom and coordination.
For the unity of our country,
To victory, joy and bravery!


Lenin's victorious path shall never fade,
Our future's glory shall spread in our land.
To the protector of the Union's republics,
We thank the great Russian people.

Chorus

We have become a country strong and free,
Where friendship and unity have been established.
Lead us to triumph in war and toil,
O wise (Stalin) Party, you are truly loved.

Chorus

References[change | change source]

  1. Fourth version of Kazakh Latin script will preserve language purity, linguists say, The Astana Times. Yergaliyeva, Aidana. 2019-11-18.
  2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КАЗАХСКОЙ ССР, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ, simvolika.rsl.ru
  3. Kazakhstan (1945-1992). NationalAnthems.info. Kendall, David.