Cyclo (movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Cyclo (Vietnamese: Xích Lô [sɨt̚˦˥ lo˧˧]) is a 1995 Vietnamese-Hong Kong-French crime drama movie directed by Tran Anh Hung and starring Lê Văn Lộc, Tony Leung Chiu Wai, Trần Nữ Yên Khê, Nguyen Nhu Quynh.

Other websites[change | change source]