Dmitri Mendeleev

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dmitri Mendeleev

Dmitri Mendeleev in 1897
Born Dmitri Ivanovich Mendeleev
8 February 1834(1834-02-08)
Verkhnie Aremzyani, Russian Empire
Died 2 February 1907(1907-02-02) (aged 72)
St. Petersburg, Russian Empire
Nationality Russian
Fields Chemistry, physics and adjacent fields
Alma mater Saint Petersburg University
Notable students Dmitri Petrovich Konovalov, Valery Gemilian, Alexander Baykov
Known for Formulating the Periodic table of chemical elements
Work in progress: one of the early versions
Dmitri Mendeleev


u-Dmitry Ivanovich Mendeleyev (wazalwa ngomhla wesi-8 kweyoDumba (ngokwekhalenda ka-Julian O.S. ngomhla wama-27 kweyomQungu) ngo-1834 kufuphi ne-Tobolsk – ngomhla wesi-2 kweyomDumba O.S. 20 January 20) ngo-1907 e-Saint Petersburg) wayengusokhemesti wase-Russia. Nguye oyena mntu wathi wayila i-periodic table yee-elements. Uninzi lwamalinge akhe athi enziwa kwi-periodic table yakhe (izinto ezinjengee-properties of elements nezazingekafunyaniswa mntu ngelo xesha. Loo nto yakhokhelela ekubeni i-Chemical element 101 ibizwe ngo-Mendelevium.

Ubomi bakhe[change | change source]

U-Mendeleev wazalelwa kwilali yase-Verkhnie Aremzyani, kufuphi ne-Tobolsk, ezalwa ngu-Ivan Pavlovich Mendeleev kunye nomkakhe uMaria Dmitrievna Mendeleeva (intombi yakwaKornilieva). Uyisemkhulu waye enguPavel Maximovich Sokolov, umshumayeli wecawa yamaOrthodox aserussia esuka kwingingqi ye-Tver .[1] U-Ivan, ekunye nabafowabo ekunye noodadewabo, baafumana iifani ezintsha ngethuba apho babehamba iindibano zezakwalizwi. [2] Wathi kamva ekukhuleni kwakhe, wayila i-periodic table yee-elements.

u-Mendeleev ucingelwa ukuba wayenguntondo kubantakwabo ababeli-14, kodwa elona nani lililo liyohluka ngokwabhali abasinika le ngxelo. Wathi xa aminyaka ili-13 ubudala, emva kokusweleka kukayise nokutshatyalaliswa ngomlilo kweziko loshishino likanina, uMendeleev waqalisa ukuya e (school)|Gymnasium eTobolsk.

Ngo-1849, usapho lalwaMendeleev nolwaluse luziimpula zikalujaca ngelo xesha laya eSaint Petersburg, apho wafika wangena kwi-Main Pedagogical Institute ngo-1850. Emva kokuthweswa kwakhe isidanga, isifo sephepha samenza ukuba afuduke aye e-Crimean Peninsula ngakunxweme olusemantla eBlack Sea ngo-1855. Uthe eselapho waba yingqonyela yezescience ye-Simferopol gymnasium №1. Waphindela eSaint Petersburg ephile engumqabaqaba ngo-1857.

I-Periodic Table[change | change source]

I-Mendeleev's 1871 periodic table
  1. Dmitriy Mendeleev: a short CV, and a story of life, mendcomm.org
  2. Удомельские корни Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), starina.library.tver.ru