Father of a Soldier

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Father of a Soldier
Directed byRezo Chkheidze
Written bySuliko Jgenti
Produced byShota Laperadze
StarringSergo Zaqariadze
Vladimir Privaltsev
Aleksandr Nazarov
Aleksandr Lebedev
Yuri Drozdov
Narrated byArmen Dzhigarkhanyan
CinematographyLev Sukhov
Archil Pilipashvili
Edited byVasily Dolenko
Music bySulkhan Tsintsadze
Production
company
Release date
  • 1964 (1964)
Running time
83 minutes
CountrySoviet Union
LanguagesGeorgian, Russian

Father of a Soldier (Russian: Отец солдата) is a 1964 Soviet drama movie directed by Rezo Chkheidze.[1][2] It stars Sergo Zaqariadze, Vladimir Privaltsev, and Aleksandr Nazarov.

Actors[change | change source]

  • Sergo Zaqariadze as Giorgi Makharashvili
  • Vladimir Privaltsev as Nikiforov
  • Aleksandr Nazarov as Arkadi
  • Aleksandr Lebedev as Nikolay Nazarov
  • Yuri Drozdov as Vova
  • Vladimir Kolokoltsev as Grisha
  • Viktor Uralsky as Pasha

References[change | change source]

Other websites[change | change source]