Iranic peoples in Turkey

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Iranic peoples in Turkey, are Iranic peoples living in Turkey. Most of them are Kurdish and Zaza but there are also also Persians and Ossetians.

Iranic people in Turkey
Total population
c. 15.82 million–20.62 million
Regions with significant populations
Flag of Turkey.svg Turkey:Kurds and Zazas:
15.2 million[1]
(CIA, 2016 estimate)
13.26 million[2]
(KONDA, 2010 estimate)
15.42 million[3]
(USCWM, 2008 estimate)
20,000,000
(KIP, 2017 estimate)
Persians:
620,000[3]
(USCWM, 2008 estimate)
Languages
Turkish

Mother and ancestral language:

  • Kurdish
  • Zaza
  • Persian
  • Ossetian
Religion
Islam (Sunni, Shia, Alevi etc.)
Related ethnic groups
Other Iranic peoples

References[change | change source]

  1. "Turkey". CIA The World Factbook. "Turkish 70-75%, Kurdish 19%, other minorities 7-12% (2016 est.)" [19% of 80.2 million = 15.2 million]
  2. "Kürt meselesini yeniden düşünmek". KONDA. "KONDA hesaplamasıyla, tüm Türkiye nüfusu içinde Türklerin yüzde 73,6 ile 53 milyon 377 bin, Kürtlerin yüzde 18,3 ile 13 milyon 261 bin, diğer etnik gruplar toplamının ise, yüzde 8,2 ile 5 milyon 915 bin olduğu sonucuna varılmıştır."
  3. 3.0 3.1 "Türkiye nüfusunun yüzde 20’si Kürt". Milliyet. "Araştırmada, nüfusun yüzde 71’ini oluşturan 52 milyon 826 bin kişinin Türk olduğu, Zazalar ile birlikte Kürtlerin sayısının ise 15 milyon 426 bin olduğu belirtildi. [...] Araştırmada, Türkiye’de 1.8 milyon Arap, 910 bin Çerkez, 620 bin Fars, 540 bin Azeri, 410 bin Gagavuz, 331 bin Pomak, 328 bin Bulgar, 151 bin Laz, 76 bin Ermeni, 28 bin Süryani, 14 bin Rum ve 13 bin Musevi bulunduğu da vurgulandı."