Ivan Vasilievich: Back to the Future

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Ivan Vasilievich Changes Profession
Directed byLeonid Gaidai
Screenplay byVladlen Bakhnov
Leonid Gaidai
Based onIvan Vasilievich
by Mikhail Bulgakov
StarringYury Yakovlev
Leonid Kuravlyov
Aleksandr Demyanenko
Savely Kramarov
Natalya Seleznyova
Natalya Krachkovskaya
Natalya Kustinskaya
Vladimir Etush
Mikhail Pugovkin
Sergey Filippov
Music byAleksandr Zatsepin
Release dates
  • June 1973 (1973-06) (U.S.)
  • 17 September 1973 (1973-09-17) (Soviet Union)
Running time
93 minutes
CountrySoviet Union
LanguagesRussian
German

Ivan Vasilievich: Back to the Future (Russian: Иван Васильевич меняет профессию) is a 1973 Soviet comedy movie directed by Leonid Gaidai.[1] It stars Yury Yakovlev, Leonid Kuravlyov, and Aleksandr Demyanenko.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]