Katerina Izmailova (movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Katerina Izmailova
(Катерина Измайлова)
Directed byMikhail Shapiro
Written byAleksandr Preis
Dmitri Shostakovich
Nikolai Leskov (story)
StarringGalina Vishnevskaya
CinematographyRostislav Davydov
Vladimir Ponomaryov
Music byDmitri Shostakovich
Production
company
Release date
  • 1966 (1966)
Running time
116 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Katerina Izmailova (Russian: Катерина Измайлова) is a 1966 Soviet drama movie directed by Mikhail Shapiro.[1][2] It stars Galina Vishnevskaya, Artyom Inozemtsev, and Nikolai Boyarsky.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]