Kde domov můj?

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Kde domov můj?
English: Where is My Home?

National anthem of Czech Republic
(formerly Czechoslovakia)
Adopted1918
1990

"Kde domov můj" (say: gdeh DOH-mohf MOO-ee, meaning "Where My Home is") is the national anthem of the Czech Republic. It was the national anthem of the former country of Czechoslovakia, combined with parts of the Slovak national anthem "Nad Tatrou sa blýska". It was created by Josef Kajetán Tyl and František Škroup in 1834, and was first published in the play Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka.[1]

Lyrics[change | change source]

Czech original[change | change source]

Latin script Cyrillic script IPA transcription

Kde domov můj, kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
𝄆 země česká, domov můj! 𝄇

Kde domov můj, kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
𝄆 mezi Čechy domov můj! 𝄇[2][3]

Кде домов мой, кде домов мой.
Вода гучи по лучинах,
боры шуми по скалинах,
в саде скви се яра квет,
земский рай то на поглед!
А то е та красна земе,
𝄆 земе ческа, домов мой! 𝄇

Кде домов мой, кде домов мой.
В краи знаш-ли Богу милем,
душе утле в теле чилем,
мысл яснов, взник а здар,
а ту силу вздору змар?
То е Чехо славне племе,
𝄆 мези Чехи домов мой! 𝄇

[ɡdɛ ˈdo.mof muːj ǀ ɡdɛ ˈdo.mof muːj ǀ]
[ˈvo.da ˈɦu.t͡ʃiː po ˈlu.t͡ʃɪ.naːx ǀ]
[ˈbo.rɪ ˈʃu.miː po ˈska.lɪ.naːx ǀ]
[ˈf‿sa.ɟɛ skviː sɛ ˈja.ra kvjɛt ǀ]
[ˈzɛm.skiː raːj to na ˈpoɦ.lɛt ǁ]
[a to jɛ ta ˈkraːs.naː ˈzɛm.ɲɛ ǀ]
𝄆 [ˈzɛm.ɲɛ ˈt͡ʃɛs.kaː ˈdo.mof muːj ǁ] 𝄇

[ɡdɛ ˈdo.mof muːj ǀ ɡdɛ ˈdo.mof muːj ǀ]
[ˈf‿kra.jɪ ˈznaːʃ.lɪ ˈbo.ɦu.mɪ.lɛːm]
[ˈdu.ʃɛ ˈuːt.lɛː ˈf‿cɛ.lɛ ˈt͡ʃɪ.lɛːm ǀ]
[ˈmɪs.l̩ ˈjas.nou̯ vznɪk a zdar]
[a tu ˈsiː.lu vzdo.ru zmar ǀ]
[to jɛ ˈt͡ʃɛ.xuː ˈslav.nɛː ˈplɛːm.ɲɛ]
𝄆 [ˈmɛ.zɪ ˈt͡ʃɛ.xɪ ˈdo.mof muːj ǁ] 𝄇

English version[change | change source]

This version was translated into English by Czech poet Václav Sládek (1845–1912).[4]

Where is my home, where is my home?
Over leas are waters streaming,
On the hills blue forests dreaming,
Flowery wolds Spring‘s happy skies,
Like as earthly Paradise:
There‘s the land so full of beauty,
Čechia, my fatherland!
Where is my home, where is my home?
Where God self to man had spoken:
Gentle be, but never broken,
Ever cheerful, hopeful, strong,
Bravely thwarting any wrong:
There‘s the land of manly honor,
Čechia, my fatherland!

German version[change | change source]

Between 1918 and 1938 there was an official version in German by Karl Wenzel Ernst.

Wo ist mein Heim, mein Vaterland,
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.[5]

Hungarian version[change | change source]

Between the same years there was an official version in Hungarian.

Hol van honom, hol a hazám,
Hol patak zúg a hegyháton,
Csörgedez a rónaságon.
Üde virág a kertben,
Mint egy földi édenben.
Ez az istenáldotta föld,
Csehszlovák föld a hazám,
Csehszlovák föld a hazám.[6]

Lyrics used between 1918 and 1992[change | change source]

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě stkví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj![3]
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.[7]

References[change | change source]

  1. https://web.archive.org/web/20110522060319/http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb02-93.pdf
  2. "Чешский гимн". Archived from the original on 2019-09-23. Retrieved 2020-06-23.
  3. 3.0 3.1 Dejepisny darek: pro mladez ceskoslovanskou (1873). Lodl, Jan.
  4. J. V. Šmejkal: Píseň písní národu českého, Praha: A. Neubert, 1935, p. 249-250.
  5. https://www.mdr.de/heute-im-osten/tschechien-diskutiert-nationalhymne-100.html Tschechien will seine Hymne strecken. 2018-03-26. MDR.DE.
  6. https://zene.hu/cikkek/cikk.php?id=13220 Hol van hazám? - ismerd meg Csehország himnuszát. Zene.hu.
  7. https://www.slovakia.com/facts/flag/ Slovak Flag & Slovak Anthem. Slovakia.com.