Kde domov můj?

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Kde domov můj?
English: Where my home is
Coat of arms of the Czech Republic.svg
National anthem ofCzech Republic
(formerly Czechoslovakia)
Adopted1918
1990

"Kde domov můj" (pron. [ɡdɛ ˈdomof muːj] "gdeh DOH-mohf MOO-ee") is the national anthem of the Czech Republic. It—combined with the lyrics of Nad Tatrou sa blýska—was used as the anthem of Czechoslovakia, and after Czechoslovakia splitted into Czechia and Slovakia, "Kde domov můj" became the anthem of the former (Czechia, the short-form name for the Czech Republic). It was created by Josef Kajetán Tyl and František Škroup in 1834 and was first published in the play Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka.[1]

Lyrics[change | change source]

Czech original[change | change source]

The lyrics were written by Fidlovačka in 1834. Only the first verse is used as the anthem.

Czech Latin script
Czech Cyrillic script
(unofficial)
IPA transcription

Kde domov můj, kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj![2][3]

Кде домов му̊ј, кде домов му̊ј.
Вода гучи́ по лучина́х,
бори шуми́ по скалина́х,
в садје скви́ се јара квјет,
земски́ ра́ј то на поглед!
А то је та кра́сна́ земје,
земје ческа́, домов му̊ј,
земје ческа́, домов му̊ј!

Кде домов му̊ј, кде домов му̊ј.
В краји зна́ш-ли Богу миле́м,
душе у́тле́ в тјеле чиле́м,
мисл јасноу, взник а здар,
а ту си́лу вздору змар?
То је Чеху̊ славне́ пле́мје,
мези Чехи домов му̊ј,
мези Чехи домов му̊ј!

[ɡdɛ ˈdomof muːj ǀ ɡdɛ ˈdomof muːj]
[ˈvoda ˈɦutʃiː po ˈlutʃɪnaːx]
[ˈborɪ ˈʃumiː po ˈskalɪnaːx]
[ˈf saɟɛ ˈskviː sɛ ˈjara kvjɛt]
[ˈzɛmskiː raːj to na ˈpoɦlɛt]
[a to jɛ ta ˈkraːsnaː ˈzɛmɲɛ]
[ˈzɛmɲɛ ˈtʃɛskaː ˈdomof muːj]
[ˈzɛmɲɛ ˈtʃɛskaː ˈdomof muːj]

[ɡdɛ ˈdomof muːj ǀ ɡdɛ ˈdomof muːj]
[ˈf krajɪ ˈznaːʃlɪ ˈboɦumɪlɛːm]
[ˈduʃɛ ˈuːtlɛː ˈf cɛlɛ tʃɪlɛːm]
[ˈmɪsl̩ ˈjasnou̯ ǀ ˈvznɪk a zdar]
[a tu ˈsiːlu ˈvzdoru zmar]
[to jɛ ˈtʃɛxuː ˈslavnɛː ˈplɛːmɲɛ]
[ˈmɛzɪ ˈtʃɛxɪ ˈdomof muːj]
[ˈmɛzɪ ˈtʃɛxɪ ˈdomof muːj]

Czechoslovakia: 1918–92 lyrics[change | change source]

See also Nad Tatrou sa blýska.

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě stkví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj![3]
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.[4]

Poetic English translation[change | change source]

This version was translated into English by Czech poet Václav Sládek (1845–1912).[5]

Where is my home, where is my home?
Over leas are waters streaming,
On the hills blue forests dreaming,
Flowery wolds Spring‘s happy skies,
Like as earthly Paradise:
There‘s the land so full of beauty,
Čechia, my fatherland!
Where is my home, where is my home?
Where God self to man had spoken:
Gentle be, but never broken,
Ever cheerful, hopeful, strong,
Bravely thwarting any wrong:
There‘s the land of manly honor,
Čechia, my fatherland!

German version[change | change source]

Between 1918 and 1938 there was an official version in German by Karl Wenzel Ernst.

Wo ist mein Heim, mein Vaterland,
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.[6]

Hungarian version[change | change source]

Between the same years there was an official version in Hungarian.

Hol van honom, hol a hazám,
Hol patak zúg a hegyháton,
Csörgedez a rónaságon.
Üde virág a kertben,
Mint egy földi édenben.
Ez az istenáldotta föld,
Csehszlovák föld a hazám,
Csehszlovák föld a hazám.[7]

References[change | change source]

  1. https://web.archive.org/web/20110522060319/http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb02-93.pdf
  2. https://obrazovanie1.ru/cheshskiy-gimn Чешский гимн.
  3. 3.0 3.1 https://books.google.com/books?id=za-sQ4-TBbQC&pg=PP3&lpg=PP3&dq=Dejepisny+darek:+pro+mladez+ceskoslovanskou&source=bl&ots=SZHQ8JufLI&sig=ACfU3U110sQP9adjlhlRfGDvM4B-OxppwA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiMmPf7r5fqAhVqmuAKHUUZBTIQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Dejepisny%20darek%3A%20pro%20mladez%20ceskoslovanskou&f=false Dejepisny darek: pro mladez ceskoslovanskou. Lodl, Jan. 1873.
  4. https://www.slovakia.com/facts/flag/ Slovak Flag & Slovak Anthem. Slovakia.com.
  5. J. V. Šmejkal: Píseň písní národu českého, Praha: A. Neubert, 1935, p. 249-250.
  6. https://www.mdr.de/heute-im-osten/tschechien-diskutiert-nationalhymne-100.html Tschechien will seine Hymne strecken. 2018-03-26. MDR.DE.
  7. https://zene.hu/cikkek/cikk.php?id=13220 Hol van hazám? - ismerd meg Csehország himnuszát. Zene.hu.