Kiamichi Mountains

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Kiamichi Mountains are a mountain range in southeastern Oklahoma. A subrange within the larger Ouachita Mountains that extend from Oklahoma to western Arkansas,[1]

References[change | change source]

  1. "Ouachita Mountains". Oklahoma Department of Tourism. Retrieved 2008-06-20.