Kunan Kiribati

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Teirake Kaini Kiribati
English: Stand up, Kiribati

National anthem of  Kiribati
LyricsTamuera Ioteba Uriam.[1]
MusicTamuera Ioteba Uriam.[1][2]
Adopted12 July 1979[2]

Kunan Kiribati (also known as Teirake Kaini Kiribati (Gilbertese pronunciation: [tei̯.ɾa.ke kaːi̯.ni ki.ɾi.bæ.si]), meaning "Stand up, Kiribati"), is the national anthem of Kiribati. It was adopted in 1979 upon independence from the United Kingdom. Tamuera Ioteba Uriam wrote the lyrics (words) and composed the music of this song.[1][2][3][4]

Lyrics[change | change source]

Gilbertese original IPA transcription English translation

I
Teirake kaaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te mwioko,
Ma ni buokia aomata.
Tauaninne nte raoiroi,
Tangiria aomata nako.
Tauaninne nte raoiroi,
Tangiria aomata.

II
Reken te kabaia ma te rau,
Ibuakoia kaain abara,
Bon reken te nano ae banin,
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kabaia,
Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kabaia,
Ma n neboa abara.

III
Ti butiko ngkoe Atuara,
Kawakinira ao kairira,
Nakon taai aika i maira,
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka,
Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka,
Ma aomata ni bane.

1
[tei̯.ɾa.ke kaːi̯.ni ki.ɾi.bæ.si]
[a.ne.ne mæ te ka.ka.to.ŋa]
[tau̯.ɾa.oi̯ na.kon te mˠi.o.ko]
[mæ ni bu.o.ki.a ao̯.mæ.ta]
[tau̯.a.nin.ne (i)n.te ɾa.oi̯.ɾoi̯]
[ta.ŋi.ɾi.a ao̯.mæ.ta na.ko]
[tau̯.a.nin.ne (i)n.te ɾa.oi̯.ɾoi̯]
[ta.ŋi.ɾi.a ao̯.mæ.ta]

2
[ɾe.ken te ka.bai̯.a mæ te ɾau̯]
[i.bu.a.koi̯.a kaː.in a.bæ.ɾa]
[bon ɾe.ken te næ.no ae̯ ba.nin]
[mæ te‿i̯.ta.ŋi.ta.ŋi.ɾi na.bæ]
[mæ ni βˠa.ki.na te ka.bai̯.a]
[mæ‿n ne.bo.a‿i̯ e.ta a.bæ.ɾa]
[mæ ni βˠa.ki.na te ka.bai̯.a]
[mæ‿n ne.bo.a a.bæ.ɾa]

3
[si bu.si.ko‿ŋkoe̯ a.tu.a.ɾa]
[ka.βˠa.ki.ni.ɾa a.o kai̯.ɾi.ɾa]
[na.kon taːi̯ ai̯.ka i ma.i.ɾa]
[bu.o.ki.ɾa ni bæi̯m ae̯ a.koi̯]
[ka.ka.bai̯.a a.ɾa tau̯.tae̯.ka]
[mæ a.ke a ma.ku.ɾi i.ai̯]
[ka.ka.bai̯.a a.ɾa tau̯.tae̯.ka]
[mæ ao̯.mæ.ta ni bæ.ne]

I
Stand up, people of Kiribati!
Sing with jubilation!
Prepare to accept responsibility
And to help each other!
Be steadfastly righteous!
Love all our people!
Be steadfastly righteous!
Love all our people!

II
The attainment of contentment
And peace by our people
Will be achieved
When all our hearts beat as one,
Love two another!
Promote happiness and unity!
Love one another!
Promote happiness and unity!

III
We beseech You, O God,
To protect and lead us
In the days to come.
Help us with Your loving hand.
Bless our Government
And all our people!
Bless our Government
And all our people!

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 1.2 https://www.kirilyrics.com/single-post/2019/06/23/Teirake-Kaini-Kiribati-National-Anthem-adopted-in-1979?_amp_ Teirake Kaini Kiribati (National Anthem adopted in 1979). Kirilyrics. Posted by Abeta, Riibeta. 9 July 2019. Retrieved 28 May 2020.
  2. 2.0 2.1 2.2 http://www.nationalanthems.info/ki.htm Kiribati. Nationalanthems.info.
  3. https://www.countryreports.org/country/Kiribati/nationalsymbols.htm Kiribati National Anthem. CountryReports. Retrieved 28 May 2020.
  4. https://targetstudy.com/qna/what-are-the-national-symbols-of-kiribati.html Q- What are the National Symbols of Kiribati? TargetStudy. Retrieved 28 May 2020.