Jump to content

La Nigérienne

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"La Nigérienne" (French pronunciation: ​[la ni.ʒe.ʁjɛn]; "The Nigerien") is the former national anthem of Niger.

Lyrics[change | change source]

French lyrics[1][2] IPA transcription

Auprès du grand Niger puissant
Qui rend la nature plus belle,
Soyons fiers et reconnaissants
De notre liberté nouvelle !

Évitons les vaines querelles
Afin d'épargner notre sang,
Et que les glorieux accents
De notre race soit sans tutelle !

S'élèvent dans un même élan
Jusqu'à ce ciel éblouissant,
Où veille son âme éternelle
Qui fera le pays plus grand !

Refrain :
Debout ! Niger ! Debout !
Que notre œuvre féconde
Rajeunisse le cœur de ce vieux continent !
Et que ce chant s'entende
Aux quatre coins du monde
Comme le cri d'un peuple équitable et vaillant !

Debout ! Niger ! Debout !
Sur le sol et sur l'onde,
Au son des tam-tams
Dans leur rythme grandissant,
Restons unis toujours,
Et que chacun réponde
À ce noble avenir
Qui nous dit: En avant !

[opɾe dy gɾɑ̃ niʒe pɥisɑ̃]
[ki ɾɑ̃ la natyɾə ply bɛlə]
[swajõ fjez‿e ɾəkɔnɛsɑ̃]
[də nɔtɾə libɛɾte nuvɛlə]

[evitõle vɛnə kəɾɛlə]
[afɛ̃ depaɾɲe nɔtɾə sɑ̃]
[e kəle glɔɾjøx‿ akɑ̃]
[də nɔtɾə ɾasə swa sɑ̃ tytɛlə]

[selɛvə dɑ̃z‿ œ̃ mɛm elɑ̃]
[ʒyska sə sjɛl eblwisɑ̃]
[u vɛjə sõn‿ ɑm etɛɾnɛlə]
[ki fəɾa ləpei ply gɾɑ̃]

[ɾəfɾɛ̃]
[dəbu niʒe dəbu]
[kə nɔtɾ œvɾə fekõdə]
[ɾaʒœnisə lə kœɾ də sə vjø kõtinə]
[e kə sə ʃɑ̃ sɑ̃tɑ̃də]
[o katɾə kwɛ̃ dy mõdə]
[kɔmə lə kɾi dœ̃ pœpl ekitable vajɑ̃]

[dəbu niʒe dəbu]
[syɾ lə sɔle syɾ lõdə]
[o sõde ta-tɑ̃]
[dɑ̃ lœɾ ɾitmə gɾɑ̃disɑ̃]
[ɾɛstõz‿ yni tuʒuɾ]
[e kə ʃakœ̃ ɾepõdə]
[a sə nɔbl avəniɾ]
[ki nu dit:ɑ̃n‿ avɑ̃]

Translations[change | change source]

Hausa lyrics English translation

A duk faɗin ƙasar Nijar mai ƙarfi
Wanda yake sanya yanayi da kyau,
Bari mu kasance masu girman kai da godiya
Don sabon 'yancinmu!

Mu guji yawan jayayya
Domin mu tsare kanmu daga zubar da jini,
Kuma da daukaka muryoyin
Raceabilarmu ta 'yanci daga mamayar!

Mu tashi a tsalle guda
Ya yi tsayi kamar sama,
Inda ya tsare har abada rai
Wanene zai sa ƙasar ta girma!

Ƙungiyar mawaƙa:
Tashi! Nijar! Tashi!
Ka sanya ayyukanmu masu amfani
Ka sake zuciyar zuciyar wannan tsohuwar nahiya!
Bari kuma a ji waƙar
A cikin sasannoni huɗu na duniya
Kamar kukan mai adalci da jaruntaka!

Tashi! Nijar! Tashi!
A kan ƙasa, da a kan raƙuman ruwa,
Zuwa cikin sautin wakoki
A cikin girma waƙoƙi
Bari mu kasance da haɗin kai koyaushe,
Kuma kowa ya amsa
Zuwa wannan kyakkyawar makoma
Wanne ya gaya mana: Ku ci gaba!

Throughout great powerful Niger
Which makes nature more beautiful,
Let us be proud and grateful
For our newfound freedom!

Let us avoid vain quarrels
In order to spare ourselves bloodshed,
And may the glorious voices
Of our race be free of domination!

Let us rise in a single leap
As high as the dazzling sky,
Where stands guard its eternal soul
Which will make the country greater!

Chorus:
Arise! Niger! Arise!
May our fruitful labours
Rejuvenate the heart of this old continent!
And may the song be heard
In the four corners of the Earth
As the cry of a fair and valiant people!

Arise! Niger! Arise!
On the ground and on the wave,
To the sound of the drums
In their growing rhythms
Let us always remain united,
And may each one respond
To this noble future
Which tells us: Go forward!

References[change | change source]

  1. "La Nigérienne". Présidence de la République du Niger (in French). Archived from the original on 2021-11-22. Retrieved 2022-02-11.
  2. Koudizé, Aboubacar Kio (1991). Chronologie politique du Niger de 1900 à nos jours (in French). Impr. nationale du Niger. p. 9.