List of Azerbaijani movies of the 1920s

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

A list of films produced in Azerbaijan SSR ordered by year of release in the 1920s:

Films:1918-1990 see also List of Soviet films

1923-[change | change source]

Title Director Cast Genre Notes
1923
IX Beynəlxalq Gənclər Gününün Bərpa edilməsi
Azərbaycanda Çəyirtgə ilə Mübarizə
Azərbaycanda İpəkçilik Sənayesi
Azərbaycanda Suvarmanın və Pambıqçılığın Bərpa edilməsi
Dağıstanda "Oktyabr İnqilabı" Kanalı
Hərbi Dənizçilərin Həyatı
M. İ. Kalininin Bakıya Səfəri
Sovet Azərbaycanının III İldönümü
Suraxanı Neft Mədənlərində Yanğın
1924
Azərbaycana Səyahət Abbas Mirza Sharifzadeh (Sənədli Film)
Bakıda Tramvay Yolunun Salınması və Yolun Açılışı
Bayquş
Culfa-Bakı Yolu
Fəhlə Məişəti
Xalq Torpaq Komissarlığı
Xəzər Gəmiçiliyi
Mədənçi-Neftçi İstirahətdə və Müalicədə
Qız Qalası
Trotskinin Bakıya Səfəri
1925
1 May 1925-ci İl
1925-ci İldə Bakı Neftçilərinin İstirahəti
Almaniya Fəhlə Nümayəndə Heyətinin Bakıya Səfəri
Atəşpərəstlər Məbədi
Azərbaycan Balığı
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının V İldönümü
Azərbaycan Mədən Fəhlələri Həmkarlar İttifaqının IX Qurultayı
Bakı SSRİ-nin İncisidir
Bakıda M. V. Frunze Tərəfindən Qırmızı Ordu Hissələrinin Yoxlanılması
Bibiheybətdə Qaz Fontanı Yanğını
Bismillah Abbas Mirza Sharifzadeh
Dördüncü Bakı Yarmarkası
Əvəz-Əvəzə
Funtikovun Mühakiməsi
İngiltərə Parlamenti Nümayəndə Heyəti Bakıda
Nəriman Nərimanovun Dəfni
Rəhbərlərin Bakıya Səfəri
Sergey Yeseninin Bakıya Səfəri
Suraxanıda Qaz Fontanı
Şaxsey-Vaxsey
1926
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı
Belçika Fəhlə Nümayəndə Heyəti Bakıda
Birinci Türkoloji Qurultay
Həyat Uğrunda Mübarizə
Müxtəlif Sahillərdə
1927
Azərbaycan Sovetlərinin V Qurultayı
Balıqçılar
B. S. Troyanovskinin Qastrolları
Mədənçilər İttifaqının 20 İlliyi
Oktyabrın On İlliyi
1928
Azərbaycanda Kinopavilyonun Açılışı
Bakı Soveti
Balıqçılıq Sənayesi
Bizim Əsas Yolumuz
Əleyhqazla Müdafiə
Gilan Qızı
İpəkçilik
Küləklər Şəhəri
Qırmızı Ordunun Onilliyi
Maksim Qorki Bakıda
Pambıqçılıq
Tütünçülük
Üç Dəniz Ölkəsinin Spartakiadası
Üzümçülük və Şərabçılıq
1929
Sevil
Hacı Qara Abbas Mirza Sharifzadeh
Xiffət
Kommunist Əməyi Qalib Gəlir
Mürsəlli Daşqını
Neft Fontanı
Vulkan Üzərində Ev
Yaz Səpini

Other websites[change | change source]