Jump to content

List of rivers of Slovakia

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of the major rivers that flow through Slovakia and their lengths.

List by letter

[change | change source]
 1. Bebrava: 47.2 km
 1. Belá: 36.3 km
 2. Biela Orava: 37 km
 3. Blava: 47.5 km
 4. Blh: 52.5 km
 5. Bodrog: 123 km (out of which 15 km in Slovakia)
 6. Bodva: 48.4 km
 7. Bystrica (several water flows bear this name)
 8. Chlmec: 36.1 km
 9. Chvojnica: 31.5 km
 10. Cirocha: 50.6 km
 11. Čierna voda (Malý Dunaj): 105.5 km
 12. Čierna voda (Uh): 41 km
 13. Danube/Dunaj: 2850 km (out of which 172 km in Slovakia)
 14. Dudváh: 97 km
 15. Dunajec: 251 km
 16. Duša: 41.1 km
 17. Gidra: 40.5 km
 18. Gortva: 33 km
 19. Handlovka: 32 km
 20. Hnilec: 88.9 km
 21. Hornád: 193 km (out of which 19 km state border Slovakia-Hungary)
 22. Hron: 298 km
 23. Ida: 56.6 km
 24. Ipeľ: 232.5 km (out of which 140 km state border Slovakia - Hungary)
 25. Krivánsky potok: 35.4 km
 26. Krtíš: 36.5 km
 27. Krupá
 28. Krupinica: 65.4 km
 29. Kysuca: 66.3 km
 30. Laborec: 135 km
 31. Latorica: 188 km
 32. Little Danube/Malý Dunaj: 128 km
 33. Malina: 47.2 km
 34. Morava: 328.9 km (out of which 114 km state borders Slovakia-Czech Republic and Slovakia-Austria)
 35. Muráň: 48.8 km
 36. Myjava: 79 km
 37. Nitra: 197 km
 38. Nitrica: 51.4 km
 39. Okna: 37.3 km
 40. Olšava: 49.9 km
 41. Oľka: 39.2 km
 42. Ondava: 146.5 km
 43. Ondavka: 31 km
 44. Orava: 60.3 km
 45. Paríž: 41.5 km
 46. Perec: 53.5 km
 47. Poprad: 169 km (out of which 107 km in Slovakia and 31,1 km state border Slovakia - Poland)
 48. Radošinka: 31.9 km
 49. Rajčanka: 47.5 km
 50. Revúca: 33.1 km
 51. Rimava: 88 km
 52. Rimavica: 32.5 km
 53. Rudava: 45 km
 54. Sekčov: 44.3 km
 55. Sikenica: 46.2 km
 56. Slaná (Hungarian: Sajó): 229.4 km (out of which 110 km in Slovakia)
 57. Slatina: 55.2 km
 58. Štiavnica: 55 km
 59. Štítnik: 32.8 km
 60. Stoličný potok: 38.9 km
 61. Suchá: 35.1 km
 62. Svinka: 50.8 km
 63. Tisa: 996 km (5.2 km state border Slovakia-Hungary)
 64. Tisovník: 41 km
 65. Topľa: 129.8 km
 66. Torysa: 122.9 km
 67. Trnávka (Dudváh): 43 km
 68. Trnávka (Ondava): 37.1 km
 69. Tuhársky potok: 31.9 km
 70. Turiec (Váh): 66.3 km
 71. Turiec (Sajó/Slaná): 50.2 km
 72. Turňa: 32 km
 73. Udava: 38.3 km
 74. Uzh/Uh: 127 km (out of which 21.3 km in Slovakia)
 75. Váh: 403 km
 76. Žitava: 99.3 km