Moja Republika

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Moja Republika" (Serbian: Моја Република; "My Republic") is the anthem of Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina.

Lyrics[change | change source]

Serbian original[change | change source]

Cyrillic script Latin script

Тамо гдје најљепша се зора буди
Часни и поносни живе добри људи
Тамо гдје се рађа нашег сунца сјај
Горд (Стамен) и пркосан је мој завичај.

За њега сви се сад помолимо
Другу земљу ми немамо.

У срцу мом само је један дом
У срцу велика моја република
У срцу мом најљепша звијезда сја
Моја република, Република Српска.

Тамо гдје су наши преци давни
Име уписали у сваки корак славни
Тамо гдје се рађа нашег сунца сјај
Горд и пркосан је мој завичај.

За њега сви се сад помолимо
Другу земљу ми немамо.

У срцу мом само је један дом
У срцу велика моја република
У срцу мом најљепша звијезда сја
Моја република, Република Српска.

Tamo gdje najljepša se zora budi
Časni i ponosni žive dobri ljudi
Tamo gdje se rađa našeg sunca sjaj
Gord (Stamen) i prkosan je moj zavičaj.

Za njega svi se sad pomolimo
Drugu zemlju mi nemamo.

U srcu mom samo je jedan dom
U srcu velika moja republika
U srcu mom najljepša zvijezda sja
Moja republika, Republika Srpska.

Tamo gdje su naši preci davni
Ime upisali u svaki korak slavni
Tamo gdje se rađa našeg sunca sjaj
Gord i prkosan je moj zavičaj.

Za njega svi se sad pomolimo
Drugu zemlju mi nemamo.

U srcu mom samo je jedan dom
U srcu velika moja republika
U srcu mom najljepša zvijezda sja
Moja republika, Republika Srpska.

Translations[change | change source]

English translation Bosnian translation (Cyrillic) Bosnian translation (Latin)

Where the most beautiful sunrise awakens
There live good people, honourable and proud,
Where the shine of our sun is being born
There is my homeland - proud (strong) and defiant.

Now let's all pray for it
We have no other land.

In my heart there's only one home
My republic is great in heart
In my heart the most beautiful star shines
My republic, Republic of Srpska.

Where our forefathers from the past
had written their names in every glorious step,
Where the shine of our sun is being born
There's my homeland - stout and defiant.

Now let's all pray for it
We have no other land.

In my heart there's only one home
My republic is great in heart
In my heart the most beautiful star shines
My republic, Republika Srpska.

Тамо гдје се буди најљепши излазак сунца
Тамо живе добри људи, часни и поносни,
Тамо гдје се рађа сјај нашег сунца
Ту је моја домовина - поносна (јака) и пркосна.
 
Сада се сви помолимо за то
Немамо друге земље.
 
У мом срцу је само један дом
Моја република је сјајна у срцу
У мом срцу блиста најљепша звијезда
Моја република, Република Српска.
 
Тамо гдје су били наши преци из прошлости
написали своја имена у сваком славном кораку,
Тамо гдје се рађа сјај нашег сунца
Ту је моја домовина - стасита и пркосна.
 
Сада се сви помолимо за то
Немамо друге земље.
 
У мом срцу постоји само један дом
Моја република је сјајна у срцу
У мом срцу блиста најљепша звијезда
Моја република, Република Српска.

Tamo gdje se budi najljepši izlazak sunca1
Tamo žive dobri ljudi, časni i ponosni,
Tamo gdje se rađa sjaj našeg sunca
Tu je moja domovina - ponosna (jaka) i prkosna.
 
Sada se svi pomolimo za to
Nemamo druge zemlje.
 
U mom srcu je samo jedan dom
Moja republika je sjajna u srcu
U mom srcu blista najljepša zvijezda
Moja republika, Republika Srpska.
 
Tamo gdje su bili naši preci iz prošlosti
napisali svoja imena u svakom slavnom koraku,
Tamo gdje se rađa sjaj našeg sunca
Tu je moja domovina - stasita i prkosna.
 
Sada se svi pomolimo za to
Nemamo druge zemlje.
 
U mom srcu postoji samo jedan dom
Moja republika je sjajna u srcu
U mom srcu blista najljepša zvijezda
Moja republika, Republika Srpska.

References[change | change source]