Nad Tatrou sa blýska

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Nad Tatrou sa blýska" (Slovak pronunciation: [ˈnat tatrɔw sa ˈbliːska]; "Lightning over the Tatras") is the national anthem of Slovakia. During the existence of Czechoslovakia, it, combined with the Czech national anthem, Kde domov můj, was the national anthem of Czechoslovakia.

Lyrics[change | change source]

Slovak original[1] IPA transcription English translation Lyrical English translation

I
𝄆 Nad Tatrou sa blýska
Hromy divo bijú 𝄇
𝄆 Zastavme ich, bratia
Veď sa ony stratia
Slováci ožijú. 𝄇

II
𝄆 To Slovensko naše
Posiaľ tvrdo spalo 𝄇
𝄆 Ale blesky hromu
Vzbudzujú ho k tomu
Aby sa prebralo. 𝄇

III
𝄆 Už Slovensko vstáva
Putá si strháva 𝄇
𝄆 Hej, rodina milá
Hodina odbila
Žije matka Sláva. 𝄇

IV
𝄆 Ešte jedle rastú
Na krivánskej strane 𝄇
𝄆 Kto jak Slovák cíti
Nech sa šable chytí
A medzi nás stane. 𝄇

1
𝄆 [nat ta.trɔw sa ˈbliːs.ka]
[ˈɦrɔ.mi ˈɟi.ʋɔ ˈbi.juː] 𝄇
𝄆 [ˈza.staw.me ix ˈbra.cɪ̯ɐ]
[ʋec sa ˈɔ.ni ˈstra.cɪ̯ɐ]
[ˈsɫɔ.ʋaː.t͡si ˈɔ.ʐi.juː] 𝄇

2
𝄆 [tɔ ˈsɫɔ.ʋen.skɔ ˈna.ʂe]
[ˈpɔ.sɪɐʎ ˈtʋr̩.dɔ ˈspa.ɫɔ] 𝄇
𝄆 [ˈa.ɫe ˈbɫes.ki ˈɦrɔ.mu]
[ˈvzbu.d͡zu.juː ɦɔ ˈk‿tɔ.mu]
[ˈa.bi sa ˈpre.bra.ɫɔ] 𝄇

3
𝄆 [uʂ ˈsɫɔ.ʋen.skɔ ˈfstaː.ʋa]
[ˈpu.taː si ˈstr̩.ɦaː.ʋa] 𝄇
𝄆 [ɦej ˈrɔ.ɟi.na ˈmi.ɫaː]
[ˈɦɔ.ɟi.na ˈɔd.bi.ɫa]
[ˈʐi.je ˈmat.ka ˈsɫaː.ʋa] 𝄇

4
𝄆 [ˈeʂ.ce ˈjed.le ˈras.tuː]
[na ˈkri.ʋaːn.skej ˈstra.ne] 𝄇
𝄆 [ktɔ jak ˈsɫɔ.ʋaːk ˈt͡siː.ci]
[nex sa ˈʂab.ɫe ˈxi.ciː]
[a ˈme.d͡zi naːs ˈsta.ne] 𝄇

I
𝄆 There is lightning over the Tatras
Thunders loudly sound
𝄆 Let us stop them, brothers
After all they will disappear
The Slovaks will revive. 𝄇

II
𝄆 That Slovakia of ours
Had been sleeping by now
𝄆 But the thunder's lightnings
Are rousing the land
To wake it up. 𝄇

III
𝄆 Slovakia is already rising
Tearing off Her shackles 𝄇
𝄆 Hey, dear family
The hour has struck
Mother Glory is alive. 𝄇

IV
𝄆 Firs are still growing
On the slopes of Kriváň 𝄇
𝄆 Who feels to be a Slovak
May he take a sabre
And stand among us. 𝄇

I
𝄆 Far above the Tatras
Lightning bolts are pounding. 𝄇
𝄆 These bolts shall we banish,
brothers, they will vanish;
Slovaks are rebounding. 𝄇

II
𝄆 Our Slovakia was,
until now, quiescent. 𝄇
𝄆 But the lightning flashing
and the thunder crashing
made it effervescent. 𝄇

References[change | change source]

  1. "Hymna Slovenskej republiky" (PDF). Valaská Belá (in Slovak). Retrieved 2022-03-09.