Pheng Xat Lao

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Pheng Xat Lao" (Lao: ເພງຊາດລາວ, Lao pronunciation: [pʰeŋ saːt laːw]; "Hymn of the Lao People") is the national anthem of Laos.

Lyrics[change | change source]

Lao original[1][2] Romanisation[3] IPA transcription English translation

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ
ລາວທຸກທົ່ວຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ
ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວ

ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ
ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວ
ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ
ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນ

ບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ
ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນ
ລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ
ອິດສະຫລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້

ຕັດສິນໃຈສູ້ຊີງເອົາໄຊ
ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

Sāt Lāo tangtǣ daimā
Lāo thuk thūan nā sœ̄t sū sutchai
Hūam hǣng, hūam chit, hūam chai,
samakkhi kan pen kamlang dīao.

Det dīao phǭmkan kāonā,
būsā sū kīat khǭng Lāo,
Songsœ̄m sai sit pen chao
Lāo thuk son phao samœ̄; phāp kan.

Bǭ hai phūak chakkaphat
læ phūak khaj sāt khao mā lopkhūan,
Lāo thang mūan sū ēkalāt,
itsalaphāp khǭng sāt Lāo wai

Tatsinchai sū sing ao sai
phā sāt kāo pai sū khūam watthanā.

[saːt̚ laːw taŋ.tɛː daj.maː]
[laːw tʰuk̚ tʰuːə̯n naː sɤːt̚ suː sut̚.t͡ɕaj]
[huːə̯m hɛːŋ huːə̯m t͡ɕit̚ huːə̯m t͡ɕaj]
[saː.mak̚.kʰiː kan pen kam.laŋ diːə̯w]

[det̚ diːə̯w pʰɔːm.kan kaːw.naː]
[buː.saː suː kiːə̯t̚ kʰɔːŋ laːw]
[soŋ.sɤːm saj sit̚ pen t͡ɕaw]
[laːw tʰuk̚ son pʰaw sa.mɤː pʰaːp̚ kan]

[bɔː haj pʰuːə̯k̚ t͡ɕak̚.ka.pʰat̚]
[lɛ pʰuːə̯k̚ kʰaj saːt̚ kʰaw maː lop̚.kʰuːə̯n]
[laːw tʰaŋ muːə̯n suː ek̚.ka.laːt̚]
[it̚.sa.la.pʰap̚ kʰɔːŋ saːt laːw waj]

[tat̚.sin.t͡ɕaj suː siŋ aw saj]
[pʰaː saːt̚ kaːw paj suː kʰuːə̯m wat̚.tʰa.naː]

For all time, the Lao people
Have glorified their motherland,
United in heart,
Spirit and vigour as one.

Resolutely moving forwards,
Respecting and increasing the dignity of the Lao people
And proclaiming the right to be their own masters.
The Lao people of all origins are equal

And will no longer allow imperialists
And traitors to harm them.
The entire people will safeguard the independence
And the freedom of the Lao nation.

They are resolved to struggle for victory
In order to lead the nation to prosperity.

References[change | change source]

  1. "ປະຕູເອເລັກໂຕນິກ ລັດຖະບານລາວ". Government of Lao People's Democratic Republic. Archived from the original on 2022-01-31. Retrieved 2022-01-31.
  2. "Laotian National Anthem (Pheng Xat Lao)". ASEAN Learning Center, Department of Local Administration. Retrieved 2022-01-31.
  3. https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/lao.pdf[bare URL PDF]