Shine, Shine, My Star (1970 movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Shine, Shine, My Star
Directed byAlexander Mitta
Written byYuli Dunsky
Alexander Mitta
Valeri Frid
StarringOleg Tabakov
Oleg Yefremov
Elena Proklova
Yevgeny Leonov
Leonid Kuravlyov
CinematographyYuri Sokol
Edited byNadezhda Veselyovskaya
Music byBoris Chaikovsky
Production
company
Release date
  • 1970 (1970)
Running time
94 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Shine, Shine, My Star (Russian: Гори, гори, моя звезда) is a 1970 Soviet comedy-drama movie directed by Alexander Mitta.[1][2] It stars Oleg Tabakov, Elena Proklova, and Yevgeny Leonov.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]