Tautiška giesmė

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

"Tautiška giesmė" (pronounced [ˈtɐʊtʲɪʃkɐ ɡʲɪɛsʲˈmʲeː]; literally "The National Hymn") is the national anthem of Lithuania. It is also known by its opening words "Lietuva, Tėvyne mūsų" (official translation of the lyrics:[1] "Lithuania, Our Homeland", literally: "Lithuania, Our Fatherland") and as "Lietuvos himnas" (The National Anthem of Lithuania).

History[change | change source]

The music and lyrics were written in 1898 by Vincas Kudirka, when Lithuania was still part of the Russian Empire. The fifty-word poem was a condensation of Kudirka's conceptions of the Lithuanian state, the Lithuanian people, and their past. Shortly before his death in 1899, the anthem was performed for Lithuanians living in Saint Petersburg, Russia.

Lyrics[change | change source]

Lithuanian lyrics[change | change source]

Tautiška giesmė
Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.
Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

English versification[change | change source]

The National Song
Lithuania, our dear homeland,
Land of worthy heroes,
May your sons draw strength and vigor
From your past experience.
May your children always proudly
Choose the paths of virtue,
May your good and gains of people
Be the goals they work for.
May the sun over this land
Scatter all the gloom and dark,
Truth and light, shining bright,
Guide our steps forever.
May our love for our native land
Keep on burning in our hearts,
For the sake of this land...
We shall stand together!

Russian translation[change | change source]

Национальная песнь
Летува, отчизна наша,
Ты — земля героев,
И сыны Твои на прошлом
Все величье строят.
Пусть шагают Твои дети
К правде, шаг за шагом.
Пусть творят Тебе на пользу
И людям на благо.
И пусть солнце Летувы
Мрак ночной развеет,
И слава, и право
Путь наш озаряют.
Пусть горит любовь Литвы
В сердцах яркой чашей.
В честь судьбы той Литвы...
Единение наше!

Romanization[change | change source]

Natzional'naya pyesn'
Lyetoova, otchizna nasha,
Ti — zyemlya guyeroyev,
I sini Tvoi na proshlom
Vsye vyelich'ye stroyat.
Poost' shaguayot Tvoi dyeti
K pravdye, shagu za shaguom.
Poost' tvoryat Tyebye na pol'zoo
I lyodyam na blaguo.
I poost' solntzye Lyetoovi
Mrak nochnoy razvyeyet,
I slava, i pravo
Poot' nash ozaryayot.
Poost' guorit lyobov' Litvi
V syerdtzakh yarkoy chashyey.
V chyest' sood'bi toy Litvi...
Yedinyeniye nashye!

Polish translation[change | change source]

Pieśń narodowa
Litwo, ojczyzno nasza,
ty jesteś ziemią bohaterów.
Z przeszłości twoi synowie
niech czerpią siły
Niech twoje dzieci idą
tylko drogami prawości.
Niech pracują dla twojego pożytku
i dla dobra ludzi.
Niech słońce litewskie
rozproszy mroki,
a światło i prawda
Niech kroki nasze wiodą.
Niech miłość Litwy
płonie w naszych sercach.
W imię Litwy
niech kwitnie jedność.