Teirake Kaini Kiribati

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Teirake Kaini Kiribati
English: Stand up, Kiribati
National anthem of Kiribati
LyricsTamuera Ioteba Uriam.[1]
MusicTamuera Ioteba Uriam.[1]
Adopted12 July 1979[2]

"Teirake Kaini Kiribati", meaning "Stand up, Kiribati", is the title of the national anthem of Kiribati, adopted in 1979 upon independence from the United Kingdom. Tamuera Ioteba Uriam wrote the lyrics (words) and composed the music of this song.[1][2][3]

Lyrics[change | change source]

Gilbertese version[change | change source]

Teirake kaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te mwioko,
Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aomata nako.
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aomata.
Tangiria aomata.
Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaain abara,
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab’aia,
Ma n neboa abara.
Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairira,
Nakon taai aika i maira,
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.[1][2][3][4]

English version[change | change source]

Stand up, People of Kiribati!
Sing with jubilation!
Prepare to accept responsibility
And to help each other!
𝄆 Be steadfastly righteous!
Love all our people! 𝄇
The attainment of contentment
And peace by our people
Will be achieved when all
Our hearts beat as one,
𝄆 Love one another!
Promote happiness and unity! 𝄇
We beseech You, O God,
To protect and lead us
In the days to come.
Help us with Your loving hand.
𝄆 Bless our Government
And all our people! 𝄇[2][3]

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 https://www.kirilyrics.com/single-post/2019/06/23/Teirake-Kaini-Kiribati-National-Anthem-adopted-in-1979?_amp_ Teirake Kaini Kiribati (National Anthem adopted in 1979). Kirilyrics. Posted by Abeta, Riibeta. 9 July 2019. Retrieved 28 May 2020.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 http://www.nationalanthems.info/ki.htm Kiribati. Nationalanthems.info.
  3. 3.0 3.1 3.2 https://www.countryreports.org/country/Kiribati/nationalsymbols.htm Kiribati National Anthem. CountryReports. Retrieved 28 May 2020.
  4. https://targetstudy.com/qna/what-are-the-national-symbols-of-kiribati.html Q- What are the National Symbols of Kiribati? TargetStudy. Retrieved 28 May 2020.