Template:Railway track legend

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Key to railway track
and platform alignment
BSicon .svg ENDEa+BSalr ENDEa+BSalr BUILDING
Building or facility
STR+BSlr STR+BSlr
Bay platforms
STR STR
KRWgl+l KRWgr+r
Scissors crossover
STR STR
STR+BSr STR+BSl
Side platforms
STR+BSr STR+BSl
STRg STRf
Driving directions
STR+BSl STR+BSr
STR+BSl STR+BSr
Island platform
STR STR
STR+BSl STR+BSl
STR+BSl + num1l
BSicon STR+BSl.svg
STR+BSl + num2l
BSicon STR+BSl.svg
Platform order
STRq
ABZgr + STRc2
BSicon ABZgr.svg
ABZg3 BSicon .svg
STRq
KRZ + STRr+1
BSicon KRZ.svg
KRZ + STRc4
BSicon KRZ.svg
STRq
Flat crossings
STR STR
STRq KRZo KRZo STRq
Overbridge
STR STR
WASSERq WVIADUKT1-R WVIADUKT1-L WASSERq
Bridge over water
eSTR+BSl eSTR+BSr
eSTR+BSl eSTR+BSr
Platforms not in use
KRW+l KRWgr KRWgl KRW+r
eSTR+BSl STR+BSr STR+BSl eSTR+BSr
eSTR+BSl STR+BSr STR+BSl eSTR+BSr
Passing line (exterior)
KRWl KRWg+r KRWg+l KRWr
BS2l BS2r
STR+GRZq
Border
STR+BSr
ENDEe
Line end on open track