Template:User ne

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
neयो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ।