Yên Bái province

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Yên Bái is a province of Vietnam. Its capital is Yên Bái.