Zigzag of Success

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Zigzag of Success
Directed byEldar Ryazanov
Written byEldar Ryazanov
Emil Braginsky
StarringYevgeny Leonov
Irina Skobtseva
Valentina Talyzina
Yevgeniy Yevstigneyev
Narrated byZinovy Gerdt
CinematographyVladimir Nakhabtsev
Edited byYekaterina Ovsyannikova
Music byAndrey Petrov
Production
company
Release date
30 December 1968
Running time
88 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Zigzag of Success (Russian: Зигзаг удачи) is a 1968 Soviet comedy movie directed by Eldar Ryazanov.[1][2] It stars Yevgeny Leonov, Irina Skobtseva, and Valentina Talyzina.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]