Ballad of a Soldier

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Ballad of a Soldier
Directed byGrigory Chukhray
Written byValentin Yezhov
Grigory Chukhray
Produced byM. Chernova
StarringVladimir Ivashov
Zhanna Prokhorenko
Antonina Maksimova
Nikolai Kryuchkov
CinematographyVladimir Nikolayev
Era Savelyeva
Edited byMariya Timofeyeva
Music byMikhail Ziv
Production
company
Release date
  • December 1, 1959 (1959-12-01)
Running time
88 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Ballad of a Soldier (Russian: Баллада о солдате) is a 1959 Soviet movie directed by Grigory Chukhray.[1][2]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]