Beware of the Car

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Beware of the Car
Directed byEldar Ryazanov
Written byEmil Braginsky
Eldar Ryazanov
StarringInnokenty Smoktunovsky
Oleg Yefremov
Andrei Mironov
Anatoli Papanov
Georgiy Zhzhonov
Narrated byYury Yakovlev
CinematographyAnatoly Mukasei
Vladimir Nakhabtsev
Edited byYekaterina Ovsyannikova
Music byAndrey Petrov
Production
company
Release date
1966
Running time
94 min.
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Beware of the Car (Russian: Береги́сь автомоби́ля) is a 1966 Soviet comedy-drama movie directed by Eldar Ryazanov.[1][2] It stars Innokenty Smoktunovsky, Oleg Yefremov, and Lyubov Dobrzhanskaya.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]