Denes nad Makedonija

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Денес над Македонија
English: Today Over Macedonia
Denes nad Makedonija
National anthem ofNorth Macedonia
LyricsVlado Maleski, 1943
MusicTodor Skalovski, 1941
Adopted14 April 1989 (1989-04-14)
Until8 September 1991 (1991-09-08) (by the Socialist Republic of Macedonia)

"Denes nad Makedonija" (Macedonian: Денес над Македонија, Macedonian pronunciation: [ˈd̪ɛ.n̪ɛs̪ n̪ad̪ ma.kɛ.ˈd̪ɔ.n̪i.ja]; "Today over Macedonia" is the national anthem of North Macedonia; the music and lyrics came from the early 1940s. Todor Skalovski composed the music and the lyrics were written by Vlado Maleski.

Lyrics[change | change source]

Official Macedonian lyrics[1] Transliteration IPA transcription Albanian translation[2] English translation

I
Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
𝄆 Македонците се борат,
за своите правдини! 𝄇

II
Не плачи Македонијо мајко мила,
Крени глава гордо, високо,
𝄆 Старо, младо, машко и женско,
На нозе се кренало! 𝄇

III
Одново сега знамето се вее,
на Крушевската Република!
𝄆 Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански! 𝄇

IV
Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
𝄆 Македонија слободна,
слободно живее! 𝄇

I
Denes nad Makedonija se ragja,
novo sonce na slobodata!
𝄆 Makedoncite se borat,
za svoite pravdini! 𝄇

II
Ne plači Makedonijo majko mila,
Kreni glava gordo, visoko,
𝄆 Staro, mlado, maško i žensko,
Na noze se krenalo! 𝄇

III
Odnovo sega znameto se vee,
na Kruševskata Republika!
𝄆 Goce Delčev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

IV
Gorite Makedonski šumno peat,
novi pesni, novi vesnici!
𝄆 Makedonija slobodna,
slobodno živee! 𝄇

1
[ˈd̪ɛ.n̪ɛs̪ n̪ad̪ ma.kɛ.ˈd̪ɔ.n̪i.ja s̪ɛ ˈra.ɟa |]
[ˈnɔ.vɔ ˈs̪ɔn̪.t̪͡s̪ɛ n̪a s̪ɫ̪ɔ.ˈbɔ.d̪a.t̪a ‖]
𝄆 [ma.kɛ.ˈd̪ɔn̪.t̪͡s̪i.t̪ɛ s̪ɛ ˈbɔ.rat̪ |]
[z̪a ˈs̪vɔi̯.t̪ɛ ˈprav.d̪i.n̪i ‖] 𝄇

2
[n̪ɛ ˈpɫ̪a.t͡ʃi ma.kɛ.ˈd̪ɔ.n̪jɔ ˈmaj.kɔ ˈmi.ɫ̪a |]
[ˈkrɛ.n̪i ˈgɫ̪a.va ˈgɔr.d̪ɔ | ˈvi.s̪ɔ.kɔ |]
𝄆 [ˈs̪t̪a.rɔ | ˈmɫ̪a.d̪ɔ | ˈmaʃ.kɔ‿i ˈʒɛn̪.s̪kɔ |]
[n̪a ˈn̪ɔ.z̪ɛ s̪ɛ ˈkrɛ.n̪a.ɫ̪ɔ ‖] 𝄇

3
[ˈɔd̪.n̪ɔ.vɔ ˈs̪ɛ.ga ˈz̪n̪a.mɛ.t̪ɔ s̪ɛ ˈvɛ.ɛ ǀ]
[n̪a kru.ˈʃɛf.s̪ka.t̪a rɛ.ˈpub.l̪i.ka ǁ]
𝄆 [ˈgɔ.t̪͡s̪ɛ ˈd̪ɛɫ̪.t͡ʃɛf ǀ ˈpi.t̪u ˈgu.l̪i ǀ]
[ˈd̪a.mɛ ˈgru.ɛf ǀ ˈs̪an̪.d̪an̪.s̪ki ǁ] 𝄇

4
[ˈgɔ.ri.t̪ɛ ma.ˈkɛ.d̪ɔn̪.s̪ki ˈʃum.n̪ɔ ˈpɛ.at̪ ǀ]
[ˈn̪ɔ.vi ˈpɛs̪.n̪i ǀ ˈn̪ɔ.vi ˈvɛs̪.n̪i.t̪͡s̪i ǁ]
𝄆 [ma.kɛ.ˈd̪ɔ.n̪i.ja ˈs̪ɫ̪ɔ.bɔd̪.n̪a ǀ]
[ˈs̪ɫ̪ɔ.bɔd̪.n̪ɔ ˈʒi.vɛ.ɛ ǁ] 𝄇

I
Sot mbi Maqedoninë ka lind,
dielli i ri i lirisë!
𝄆 Maqedonasit luftojnë
për të drejtat e veta! 𝄇

II
Mos qaj e dashura nënë Maqedoni,
ngrite kokën lart me krenari.
𝄆 Të vjetër, të rinj, burra dhe gra,
në këmbë janë ngritur! 𝄇

III
Përsëri po valëvitet flamuri,
mbi Republikën e Krushevës!
𝄆 Goce Dellçev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

IV
Pyjet Maqedonase këndojnë,
këngë të reja, lajme të reja!
Maqedonia e lirë,
e lirë jeton! 𝄇

I
Today over Macedonia is born
the new sun of liberty.
𝄆 The Macedonians fight
for their own rights! 𝄇

II
Do not cry, dear mother Macedonia,
Raise your head proudly high,
𝄆 Old, young, men, and women,
have risen to their feet! 𝄇

III
Now once again the flag flutters,
(that) of the Kruševo Republic
𝄆 Gotse Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski! 𝄇

IV
The Macedonian woods resoundly sing
new songs and news!
𝄆 Macedonia liberated
lives in liberty! 𝄇

References[change | change source]

  1. "Државни симболи на Р. Македонија". Ministry of Foreign Affairs (in Macedonian). Government of the Republic of Macedonia. Archived from the original on June 17, 2017. Retrieved June 17, 2017.
  2. "Republika e Maqedonisë së Veriut: Sot mbi Maqedoninë". Pretsedatel.mk (in Albanian). Retrieved 2021-10-11.