Front Without Flanks

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Front Without Flanks
Russian: Фронт без флангов
Directed byIgor Gostev
Written by
Starring
CinematographyAleksandr Kharitonov [ru]
Edited by
  • L. Nisunova
  • V. Yankovskiy
Music byVenyamin Basner
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Front Without Flanks (Russian: Фронт без флангов) is a 1975 Soviet war drama movie directed by Igor Gostev[1][2] and stars Vyacheslav Tikhonov, Oleg Zhakov, and Aleksandr Denisov.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]