Hen Wlad Fy Nhadau

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Hen Wlad Fy Nhadau
English: Old Land of My Fathers
Welsh National Anthem (4655569).jpg
The earliest version of "Hen Wlad Fy Nhadau" in the hand of the composer, James James, 1856
National anthem of Wales
LyricsEvan James, 1856
MusicJames James, 1856

"Hen Wlad Fy Nhadau" (Welsh pronunciation: [heːn wlɑːd və n̥adaɪ̯]; "Old Land of My Fathers") is the national anthem of Wales.

Lyrics[change | change source]

Welsh original[1][2] IPA transcription Literal English translation

I
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Cytgan:
Gwlad! Gwlad! Pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

II
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i fi.

Cytgan

III
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

𝄆 Cytgan 𝄇

1
/maːɨ̯ heːn wlaːd və ˈn̥a.daɨ̯ ən ˈa.nʊi̯l iː miː/
/ɡwlaːd bɛi̯rð aː χan.ˈtɔr.jɔn ɛn.ˈwɔɡ.jɔn oː vriː/
/ɛi̯ ˈɡʊ.rɔl rə.ˈvɛl.wɪr ɡwlad.ˈɡar.wɪr traː maːd/
/trɔs ˈrə.ðɪd gɔ.ˈɬa.sant ɛi̯ ɡwaːɨ̯d/

/ˈkət.ɡan/:
/ɡwlaːd ɡwlaːd ˈplɛi̯d.jɔl uːɨ̯v iːm ɡwlaːd/
/traː moːr ən vɨːr iːr bɨːr hoːf baɨ̯/
/oː ˈbə.ðɛd iːr heːn jai̯θ bar.ˈhaɨ̯/

2
/heːn ˈɡəm.rɨ̞ və.ˈnə.ðɪɡ pa.ˈra.dʊɨ̯s ə barð/
/poːb ˈdə.frɨ̞n poːb ˈklɔɡ.wɪn iːm ˈɡɔ.lʊɡ sɨːð harð/
/truːɨ̯ ˈdɛi̯m.lad ɡwlad.ˈɡa.rɔl mɔr ˈsʊɨ̯.nɔl ɪu̯ siː/
/ɛi̯ ˈnɛn.tɨ̞ð a.ˈvɔ.nɨ̞ð iː viː/

/ˈkət.ɡan/
 
3
/ɔs ˈtrɛi̯.ʃɔð ə ˈɡɛ.lɨ̞n və ŋwlaːd tan ɛi̯ droːɨ̯d/
/maːɨ̯ heːn jai̯θ ə ˈkəm.rɨ̞ mɔr vɪu̯ aɡ ɛr.ˈjoːɨ̯d/
/niː ˈlɨ.dɪu̯.ɨ̞d ər ˈau̯.ɛn ɡan ˈɛr.χɨ̞ɬ laːu̯ braːd/
/naː ˈθɛ.lɨn bɛr.ˈsɛi̯n.jɔl və ŋwlaːd/
 
𝄆 /ˈkət.ɡan/ 𝄇

I
The old land of my fathers is dear to me,
Land of bards and singers, famous men of renown;
Her brave warriors, very splendid patriots,
For freedom shed their blood.

Chorus:
Country, Country, I am faithful to my Country.
While the sea [is] a wall to the pure, most loved land,
O may the old language [sc. Welsh] endure.

II
Old mountainous Wales, paradise of the bard,
Every valley, every cliff, to my look is beautiful.
Through patriotic feeling, so charming is the murmur
Of her brooks, rivers, to me.

Chorus

III
If the enemy oppresses my land under his foot,
The old language of the Welsh is as alive as ever.
The muse is not hindered by the hideous hand of treason,
Nor [is] the melodious harp of my country.

𝄆 Chorus 𝄇

Patagonian variant[change | change source]

A Patagonian variant, titled Gwlad Newydd y Cymry ("New Country of the Welshmen") was written by Lewis Evans, a Welsh immigrant to Y Wladfa.

Welsh original English translation

I
Y mae Patagonia yn annwyl i mi,
Gwlad newydd y Cymry mwyneiddlon yw hi;
Anadlu gwir ryddid a gawn yn y wlad,
O gyrhaedd gormesiaeth a brad:

Cytgan:
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad,
Tra haul y nen uwchben ein ,
O! bydded i'r Wladfa barhau.

II
Bu'r Cymry yn gorwedd dan ddirmyg yn drwch,
Wel, diolch am Wladfa i'n codi o'r llwch;
Ein heniaith a gadwn mewn urddas a bri,
Tra'r Gamwy'n ddysgleiriol ei lli:

Cytgan

III
'Chaiff Cymro byth mwyach ymostwng i Sais,-
Terfynodd ei orthrwm - dystawyd ei lais;
Y Wladfa fawrygwn tra'r Andes wen fawr,
A'i choryn yn 'stafell y wawr:

𝄆 Cytgan 𝄇

I
Patagonia is dear to me,
The new land of the noble Welsh people;
True freedom we breathe in our new country,
Far from the reach of oppression and betrayal:

Chorus:
Nation [or country], Nation, I am faithful to my Nation.
While the sun rises above the land,
Oh! may the Settlement continue.

II
The Welsh have been lying broken in scorn,
Well, thanks to the Wladfa from dust we're reborn;
Our language of old we laud and esteem
While Camwy flows with shining stream:

Chorus

III
Let Welshman submit to the English no more,
Their oppression is ended, and silenced their roar;
Y Wladfa we praise while the great white Andes,
With its peak in the chamber of dawn:

𝄆 Chorus 𝄇

Related pages[change | change source]

References[change | change source]

  1. "BBC Wales - Music - National Anthem - Hen Wlad Fy Nhadau". BBC. Retrieved 2022-04-01.
  2. "Welsh national anthem". Wales. 2018-10-09. Retrieved 2022-04-01.