Hussar Ballad

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Hussar Ballad
Directed byEldar Ryazanov
Written byEldar Ryazanov
Aleksandr Gladkov
StarringLarisa Golubkina
Yury Yakovlev
Igor Ilyinsky
Tatyana Shmyga
Music byTikhon Khrennikov
Distributed byMosfilm
Release dates
1962 (Soviet Union)
July 13, 1963 (United States)
Running time
96 min.
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Hussar Ballad (Russian: Гусарская баллада) is a 1962 Soviet comedy movie directed by Eldar Ryazanov.[1][2] It stars Larisa Golubkina, Yury Yakovlev, and Igor Ilyinsky. The movie is based on the play A Long Time Ago by Alexander Gladkov.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]