Kaba Ma Kyei

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

"Kaba Ma Kyei" (Burmese: ကမ္ဘာမကျေ), which means "Until the World Crumbles", is the national anthem (song) of Myanmar. The melody and lyrics were created by Saya Tin, and became the Burmese national anthem in 1947.

Burmese lyrics[change | change source]

Burmese[change | change source]

(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

IPA pronunciation[change | change source]

gəbà mətʃè mjəm
do̰ bó bwá ʔəmwè siʔmo̰ tʃʰiʔ mjaʔ nó bè
pjì dàuN zṵ gò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà gwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətʃó gò
ɲì ɲà zwà do̰ dədwè tʰáN sʰàuN bà so̰ lè
do̰ ta waN pe ʔəpʰó dàN mjè

MLC Transcription System|MLC transcription[change | change source]

kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui
nyi nya cwa tui. ta.twe htam: hsaung pa sui. le
to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

English translation[change | change source]

Official[change | change source]

Till the end of the world, Myanmar
Since she is the true inheritance from our forefathers, we love and value her.
We will fight and give our lives for the union
This is the country and land of our own
For her prosperity, we will responsibly shoulder the task,
Standing as one in duty to our precious land.

Literal[change | change source]

Until the world crumbles, Myanmar!,
Our ancestors gave us the inheritance after fighting wars with love.
We will sacrifice our lives and our labours to protect the Union.
This is our Nation, this is our Land, the land that we own.
Our nation, our land will prosper with productivity and equality as pictured
To unite in keeping to the duties of our valuable land.