Talk:Received Pronunciation

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

waaw waan ka hele runtii sidda ey weax u sucdaan waana ku mahadsan tihiin