The Age of Innocence (1976 movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Age of Innocence
Directed byVladimir Rogovoy
Written byEdward Topol
StarringVladimir Letenkov
Stanislav Zhdanko
Leonid Kayurov
Pavel Nikolai
CinematographyInna Zarafyan
Edited byOlga Katusheva
Music byRafail Khozak
Production
company
Release date
1976
Running time
84 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

The Age of Innocence (Russian: Несовершеннолетние) is a 1976 Soviet drama movie directed by Vladimir Rogovoy[1][2] and stars Vladimir Letenkov, Stanislav Zhdanko, and Leonid Kayurov.

Actors[change | change source]

  • Vladimir Letenkov - Zhenya Prokhorov
  • Stanislav Zhdanko - Kostya Sila
  • Leonid Kayurov - "Gogol"
  • Pavel Nikolai - Shurik
  • Nikolay Muravyov - police major
  • Vera Vasilyeva - Polina Borisovna, teacher, Zhenya's mother
  • Yuri Medvedev - policeman Kuvaev
  • Igor Oshotin - Alka
  • Nadezhda Rumyantseva - Alka's mother
  • Yuri Kuzmenkov - Alka's father, an alcoholic

References[change | change source]

Other websites[change | change source]