Jump to content

The Children of Captain Grant (movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Children of Captain Grant
Directed byVladimir Vaynshtok
David Gutman
Written byJules Verne (novel)
Oleg Leonidov
Produced byL. Sokolovsky
M. Zarzhiykaya
StarringNikolai Cherkasov
Ivan Chuvelyov
Yuri Yuryev
Mariya Strelkova
CinematographyArkadi Koltsaty
Aleksandr Ptushko
Edited byTatyana Likhachyova
Music byIsaak Dunayevsky
Production
company
Release date
15 September 1936
Running time
88 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

The Children of Captain Grant (Russian: Дети капитана Гранта) is a 1936 Soviet adventure movie directed by Vladimir Vaynshtok.[1][2] It stars Nikolai Vitovtov, Mariya Strelkova, and Nikolay Cherkasov.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]