The First Echelon

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The First Echelon
Directed byMikhail Kalatozov
Written byNikolai Pogodin
StarringVsevolod Sanayev
Nikolay Annenkov
Oleg Yefremov
Izolda Izvitskaya
CinematographySergey Urusevsky
Yuri Ekelchik
Edited byZoya Verevkina
Music byDmitri Shostakovich
Production
company
Release date
1955
Running time
114 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

The First Echelon (Russian: Первый эшелон) is a 1955 Soviet drama movie directed by Mikhail Kalatozov.[1][2] It stars Vsevolod Sanayev, Nikolay Annenkov, and Oleg Yefremov.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

  1. "Нежное кино: по следам фильма «Три тополя на Плющихе»". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2022-07-28.
  2. ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

Other websites[change | change source]