The Return of Vasili Bortnikov

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Return of Vasili Bortnikov (Russian: Возвращение Василия Бортникова, Vozvrashshyeniye Vasiliya Bortnikova) is a 1953 Russian drama movie directed by Vsevolod Pudovkin and was based on the novel The Harvest by Galina Nikolayeva. It stars Sergei Lukyanov, Vsevolod Sanayev, Klara Luchko, Inna Makarova, Nonna Mordyukova and was distributed by Mosfilm.

Other websites[change | change source]