Viy (1967 movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Viy
Directed byKonstantin Yershov
Georgi Kropachyov
Written byAleksandr Ptushko
Konstantin Yershov
Georgi Kropachyov
Based onViy
by Nikolai Gogol
StarringLeonid Kuravlyov
Natalya Varley
Alexei Glazyrin
Vadim Zakharchenko
Nikolai Kutuzov
CinematographyViktor Pishchalnikov
Fyodor Provorov
Edited byR. Pesetskaya
Tamara Zubova
Music byKaren Khachaturian
Production
company
Artistic Association "LUCH"
Distributed byMosfilm
Release date
1967
Running time
78 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian
Budget50000 Soviet Ruble

Viy (Russian: Вий) is a 1967 Soviet horror movie directed by Konstantin Yershov and Georgi Kropachyov.[1][2] It stars Leonid Kuravlyov, Natalya Varley, and Alexei Glazyrin.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]