Jump to content

Asturias, patria querida

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Asturias, patria querida" (Spanish pronunciation: [asˈtuɾjas ˈpatɾja keˈɾiða]; Asturian: Asturies, patria querida; "Asturias, my dear motherland") is the anthem of Asturias.

Lyrics[change | change source]

Anthem of Asturias[change | change source]

Spanish lyrics[1] Asturian lyrics[1] English translation

Asturias, Patria querida,
Asturias de mis amores;
¡quién estuviera en Asturias
en todas las ocasiones!

Tengo de subir al árbol,
tengo de coger la flor,
y dársela a mi morena
que la ponga en el balcón,

Que la ponga en el balcón,
que la deje de poner,
tengo de subir al árbol
y la flor he de coger.

Asturies, Patria querida,
Asturies, de los mios amores
¡Ai, quién tuviere n'Asturies
en toles ocasiones!

Teo de xubir al árbol,
teo de coyer la flor
y dá-yl'a la mio morena,
que la ponga nel balcón.

Que la ponga nel balcón
que la dexe de poner,
teo de xubir al árbol
y la flor teo de coyer.

Asturias, my beloved Fatherland,
My loved one Asturias,
Ah, lucky he who could be in Asturias
For all times!

I have to climb the tree
I have to pick the flower
and give it to my brunette
so she may put it in her balcony

May she put it in her balcony
May she put it not
I have to climb the tree
and the flower I have to pick

Polish folk song[change | change source]

Polish version[2] English translation

Asturio, ziemio mych młodych lat,
Asturio, ziemio jedyna,
do mojej ziemi chcę wrócić wnet
i wrócę, jeśli nie zginę.

Wrócę i wejdę na drzewo
i zerwę kwiat pełen rosy,
i dam go mojej czarnulce,
aby go wpięła we włosy.

Asturio, ziemio mych młodych lat,
Asturio, ziemio mych marzeń,
o, bracie, gdybyś Asturię znał,
rozumiałbyś, czemu płaczę.

Wrócę, zobaczę Owiedo,
chwycę karabin i granat,
pójdę się bić za Asturię,
moją ojczyznę kochaną.

Asturias, land of my young years,
Asturias, the only land,
I want to return to my land soon
and I will come back if I don't die.

I will come back and climb the tree
and pick a flower full of dew,
and I'll give it to my brunette
to tie it in her hair.

Asturias, land of my young years,
Asturias, land of my dreams,
oh brother, if you knew Asturias,
you would understand why I am crying.

I will come back, I will see Oviedo,
I'll grab a rifle and a grenade
I will go to fight for Asturias,
my beloved homeland.

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 "Official announcement from the Regional Government of Asturias" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-11-26. Retrieved 2010-09-19.
  2. "Asturia - Utwory - Cyfrowa". Biblioteka Polskiej Piosenki (in Polish). Retrieved 2022-10-02.