Kamen Rider Geats

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Kamen Rider Geats
GenreTokusatsu
Superhero fiction
Science fiction
Action
Battle royal
Based onKamen Rider concept
by Shotaro Ishinomori
Developed byIshimori Productions
Toei Company
Written byYuya Takahashi
Directed byShojiro Nakazawa
Teruaki Sugihara
StarringHideyoshi Kan
Ryuga Sato
Yuna Hoshino
Kazuto Mokudai
Tsubasa Sakiyama
Dai Goto
Kokoro Aoshima
Fuku Suzuki
Ryo Kitamura
Shugo Oshinari
Ayaka Namiki
Composer(s)Toshihiko Sahashi
Country of originJapan
Original language(s)Japanese
No. of episodes27
Production
Producer(s)Chihiro Inoue (TV Asahi)
Naomi Takebe (Toei)
Running time24-25 minutes
Production company(s)Toei Company
TV Asahi
Asatsu-DK
Bandai
DistributorToei Company
Release
Original networkTV Asahi
Original releaseSeptember 4, 2022 (2022-09-04) –
present
Chronology
Preceded byKamen Rider Revice

Kamen Rider Geats is a Japanese tokusatsu drama series. Super Hero Time joined Avataro Sentai Donbrothers and then Ohsama Sentai King-Ohger.

Cast[change | change source]

 • Ace Ukiyo / Kamen Rider Geats: Hideyoshi Kan
 • Keiwa Sakurai / Kamen Rider Tycoon: Ryuga Sato
 • Neon Kurama / Kamen Rider Nargo: Yuna Hoshino
 • Michinaga Azuma / Kamen Rider Buffa: Kazuto Mokudai
 • Tsumuri: Kokoro Aoshima
 • Win Hareruya / Kamen Rider Punk Jack: Tsubasa Sakiyama
 • Daichi Isuzu / Kamen Rider Nudge Sparrow: Dai Goto
 • Sara Sakurai: Nene Shida
 • Irumi Kurama: Ryoko Yuui
 • Kōsei Kurama: Shinji Kasahara
 • Niramu / Kamen Rider Gazer: Ryo Kitamura
 • Samasu: Seia Yasuda
 • Gene / Kamen Rider Zlin: Fuku Suzuki
 • Beroba / Kamen Rider Beroba: Ayaka Namiki
 • Kekera / Kamen Rider Kekera: Mitsutoshi Shundo
 • Kyuun / Kamen Rider Kyuun: Kenta Mizue
 • Archimedel: Shihou Harumi
 • Girori / Kamen Rider Glare: Shugo Oshinari

Guest cast[change | change source]

 • Takahito Taira / Kamen Rider Ginpen (1, 2): Tomoharu Hasegawa
 • Takeshi Gōtokuji / Kamen RIder Shiro (1, 17-19): Yamato Kinjo
 • Kanato Sumida / Kamen Rider Dapan (2-4): Ryunosuke Miyamoto
 • Morio Koganeya / Kamen Rider Merry (2-6): Koji Abe
 • Yukie Yaginuma / Kamen Rider Letter (11): Michi Ōta
 • Ittetsu Tanba / Kamen Rider Keirou (10-12): Hideki Kurauchi
 • Sae Ganaha / Kamen Rider Lopo (17-21): Rina Onuki