Mazurek Dąbrowskiego

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Mazurek Dąbrowskiego
English: Poland Is Not Yet Lost
National anthem ofPoland
Also known as"Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"
English: "Song of the Polish Legions in Italy"
LyricsJózef Wybicki, 1797
Musicunknown
Adopted1927
Music sample

"Mazurek Dąbrowskiego" (Polish pronunciation: [maˈzurɛɡ‿dɔmbrɔfˈskʲɛɡɔ], "Dąbrowski's Mazurka"), commonly called Poland is Not Yet Lost in English, is the Polish national anthem, made in 1797 by Józef Wybicki.

Lyrics[change | change source]

Modern official Polish lyrics IPA transcription English translation Wybicki's lyrics
(original spelling)
English translation

I
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

1
[ˈjɛʂ.t͡ʂɛ ˈpɔl.ska ɲɛ zɡʲi.ˈnɛ.wa]
[ˈkʲjɛ.dɨ mɨ ʐɨ.ˈjɛ.mɨ]
[t͡sɔ nam ˈɔp.t͡sa ˈpʂɛ.mɔt͡s ˈvʑɛ.wa]
[ˈʂab.lɔ̃ ˈɔd.bʲjɛ.ʐɛ.mɨ]

I
Poland has not yet perished,
So long as we still live.
What the foreign force has taken from us,
We shall with sabre retrieve.

I
Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

I
Poland has not yet died,
So long as we still live.
What the foreign power has seized from us,
We shall recapture with a sabre.

Refren:
𝄆 Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 𝄇

[ˈrɛf.rɛn]
[marʂ marʐ‿dɔm.ˈbrɔf.skʲi]
[z‿ˈʑɛ.mʲi ˈvwɔs.kʲjɛj dɔ ˈpɔl.skʲi]
[za ˈtfɔ.im pʂɛ.ˈvɔ.dɛm]
[ˈzwɔn.t͡ʂɨm ɕɛ z‿na.ˈrɔ.dɛm]

Chorus:
𝄆 March, march, Dąbrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation. 𝄇

Refren:
𝄆 Marsz, marsz, Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 𝄇

Chorus:
𝄆 March, march, Dąbrowski,
To Poland from the Italian land.
Under your command
We shall rejoin the nation. 𝄇

II
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren

2
[ˈpʂɛj.d͡ʑɛm ˈvis.wɛ ˈpʂɛj.d͡ʑɛm ˈvar.tɛ]
[ˈbɛɲ.d͡ʑɛm pɔ.la.ˈka.mi]
[daw nam ˈpʂɨ.kwad‿bɔ.na.ˈpar.tɛ]
[jag‿zvɨ.ˈt͡ɕɛw̃.ʐat͡ɕ ˈma.mɨ]

[ˈrɛf.rɛn]

II
We'll cross the Vistula, we'll cross the Warta,
We shall be Polish.
Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.

Chorus

II
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy.

Refren

II
We'll cross the Vistula, we'll cross the Warta,
We shall be Polish.
Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.

Chorus

III
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren

3
[jak t͡ʂar.ˈɲɛt͡s.ki dɔ pɔ.ˈzna.ɲa]
[pɔ ˈʂfɛt͡s.kim za.ˈbɔ.ʐɛ]
[dla ɔj.ˈt͡ʂɨz.nɨ ra.tɔ.ˈva.ɲa]
[ˈvru.t͡ɕim ɕɛ pʂɛs ˈmɔ.ʐɛ]

[ˈrɛf.rɛn]

III
Like Czarniecki to Poznań
After the Swedish annexation,
To save our homeland,
We shall return across the sea.

Chorus

III
Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

Refren

III
Like Czarniecki to Poznań
Returned across the sea
To save his homeland
After the Swedish partition.

Chorus

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IV
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza

Refren

IV
The German nor the Muscovite will settle
When, with a backsword in hand,
"Concord" will be everybody's watchword
And so will be our fatherland.

Chorus

IV
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren

4
[juʂ tam ˈɔj.t͡ɕɛd͡z‿dɔ sfɛj ˈba.ɕi]
[ˈmu.vi za.pwaˈka.nɨ]
[ˈswu.xaj ˈjɛ.nɔ ˈpɔ.nɔ ˈna.ɕi]
[ˈbi.jɔw̃ f‿ta.ra.ˈba.nɨ]

[ˈrɛf.rɛn]

IV
A father, in tears,
Says to his Basia
Listen, our boys are said
To be beating the tarabans.

Chorus

V
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren

V
A father, in tears,
Says to his Basia
Listen, our boys are said
To be beating the tarabans.

Chorus

 
 
 

 
 
 

 
 
 

VI
Na to wszystkich jedne głosy
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy
Kościuszkę Bóg pozwoli.

Refren

VI
All exclaim in unison,
"Enough of this captivity!"
We've got the scythes of Racławice,
Kościuszko, if God wills.

Chorus

Other websites[change | change source]

References[change | change source]