Mazurek Dąbrowskiego

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Mazurek Dąbrowskiego
English: Poland Is Not Yet Lost

National anthem of  Poland
Also known as„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech“ (English: "Song of the Polish Legions in Italy")
LyricsJózef Wybicki, 1797
MusicOriginal composer unknown; rearranged by Kazimierz Sikorski
Adopted1927
Audio sample
Mazurek Dąbrowskiego

"Mazurek Dąbrowskiego" (say: mə-ZUURR-ek dom-brof-SKIEH-goh, meaning "Dąbrowski's Mazurka") is the national anthem of Poland. It is commonly called "Poland is Not Yet Lost" in English. The words of the song were written in 1797 by a Polish nobleman named Józef Wybicki. Kazimierz Sikorski rearranged the song's music, though the original composer is not known. It was officially adopted as the country's national anthem in 1927.[1][2][3][4][5]

Lyrics[change | change source]

Current version[change | change source]

Words of the song in Polish[6] Pronunciation of these words using the IPA Words of the song in English[7]

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren:
𝄆 Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 𝄇

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren

[ˈjɛʂ.t͡ʂɛ ˈpɔl.ska ɲɛ zɡʲi.ˈnɛ.wa ǀ]
[ˈkʲjɛ.dɨ mɨ ʐɨ.ˈjɛ.mɨ ‖]
[t͡sɔ nam ˈɔp.t͡sa ˈpʂɛ.mɔt͡s ˈvʑɛ.wa ǀ]
[ˈʂab.lɔ̃ ˈɔd.bʲjɛ.ʐɛ.mɨ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]
𝄆 [marʂ marʐ‿dɔm.ˈbrɔf.skʲi ǀ]
[z‿ˈʑɛ.mʲi ˈvwɔs.kʲjɛj dɔ ˈpɔl.skʲi ‖]
[za ˈtfɔ.im pʂɛ.ˈvɔ.dɛm ǀ]
[ˈzwɔn.t͡ʂɨm ɕɛ z‿na.ˈrɔ.dɛm ‖] 𝄇

[ˈpʂɛj.d͡ʑɛm ˈvis.wɛ ˈpʂɛj.d͡ʑɛm ˈvar.tɛ ǀ]
[ˈbɛɲ.d͡ʑɛm pɔ.la.ˈka.mi ‖]
[daw nam ˈpʂɨ.kwad‿bɔ.na.ˈpar.tɛ ǀ]
[jag‿zvɨ.ˈt͡ɕɛw̃.ʐat͡ɕ ˈma.mɨ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]

[jak t͡ʂar.ˈɲɛt͡s.ki dɔ pɔ.ˈzna.ɲa ǀ]
[pɔ ˈʂfɛt͡s.kim za.ˈbɔ.ʐɛ ‖]
[dla ɔj.ˈt͡ʂɨz.nɨ ra.tɔ.ˈva.ɲa ǀ]
[ˈvru.t͡ɕim ɕɛ pʂɛs ˈmɔ.ʐɛ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]

[juʂ tam ˈɔj.t͡ɕɛd͡z‿dɔ sfɛj ˈba.ɕi ǀ]
[ˈmu.vi za.pwaˈka.nɨ ‖]
[ˈswu.xaj ˈjɛ.nɔ ˈpɔ.nɔ ˈna.ɕi ǀ]
[ˈbi.jɔw̃ f‿ta.ra.ˈba.nɨ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]

Poland has not yet succumbed.
As long as we remain,
What the foe by force has seized,
Sword in hand we'll gain.

Refrain:
𝄆 March! March, Dombrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We shall reach our land. 𝄇

Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be;
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory.

Refrain

As Czarniecki Poznan town regains,
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains.
We shall return by sea.

Refrain

And the father to Basia,
Then says and crying:
"Listen to that, it's our boys
playing the drums!"

Refrain

Original version[change | change source]

Words of the song in Polish[8] Pronunciation of these words using the IPA Translation of the song into English

Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Refren:
𝄆 Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. 𝄇

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Refren

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren

Na to wszystkich jedne głosy
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy
Kościuszkę Bóg pozwoli.

Refren

[ˈjɛʂ.t͡ʂɛ ˈpɔl.ska ɲɛ zɡʲi.ˈnɛ.wa ǀ]
[ˈkʲjɛ.dɨ mɨ ʐɨ.ˈjɛ.mɨ ‖]
[t͡sɔ nam ˈɔp.t͡sa ˈpʂɛ.mɔt͡s ˈvʑɛ.wa ǀ]
[ˈʂab.lɔ̃ ˈɔd.bʲjɛ.ʐɛ.mɨ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]
𝄆 [marʂ marʐ‿dɔm.ˈbrɔf.skʲi ǀ]
[dɔ ˈpɔl.skʲi z‿ˈʑɛ.mʲi ˈvwɔs.kʲi ‖]
[za ˈtfɔ.im pʂɛ.ˈvɔ.dɛm ǀ]
[ˈzwɔn.t͡ʂɨm ɕɛ z‿na.ˈrɔ.dɛm ‖] 𝄇

[ˈpʂɛj.d͡ʑɛm ˈvis.wɛ ˈpʂɛj.d͡ʑɛm ˈvar.tɛ ǀ]
[ˈbɛɲ.d͡ʑɛm pɔ.la.ˈka.mi ‖]
[daw nam ˈpʂɨ.kwad‿bɔ.na.ˈpar.tɛ ǀ]
[jag‿zvɨ.ˈt͡ɕɛw̃.ʐat͡ɕ ˈma.mɨ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]

[jak t͡ʂar.ˈɲɛt͡s.ki dɔ pɔ.ˈzna.ɲa ǀ]
[pɔ ˈʂfɛt͡s.kim za.ˈbɔ.ʐɛ ‖]
[dla ɔj.ˈt͡ʂɨz.nɨ ra.tɔ.ˈva.ɲa ǀ]
[ˈvru.t͡ɕim ɕɛ pʂɛs ˈmɔ.ʐɛ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]

[ˈɲɛ.mʲɛt͡s ˈmɔ.skal ɲɛ ɔ.ˈɕɛɲ.d͡ʑɛ ǀ]
[gdɨ ˈjɔɱ.fʂɨ pa.ˈwa.ʂa ‖]
[ˈxa.swɛɱ‿ˈfʂɨst.kʲiɣ‿ˈzgɔ.da ˈbɛɲ.dʑ͡ɛ ǀ]
[i ɔj.ˈt͡ʂɨ.zna ˈna.ʂa ǁ]

[ˈrɛf.rɛn]

[juʂ tam ˈɔj.t͡ɕɛd͡z‿dɔ sfɛj ˈba.ɕi ǀ]
[ˈmu.vi za.pwaˈka.nɨ ‖]
[ˈswu.xaj ˈjɛ.nɔ ˈpɔ.nɔ ˈna.ɕi ǀ]
[ˈbi.jɔw̃ f‿ta.ra.ˈba.nɨ ‖]

[ˈrɛf.rɛn]

[na tɔ ˈfʂɨst.kʲix ˈjɛd.nɛ ˈgwɔ.sɨ ǀ]
[ˈdɔ.sɨt͡ɕ tɛj ɲɛ.ˈvɔ.lʲi ‖]
[ˈma.mɨ ra.t͡swa.ˈvʲit͡s.kʲɛ ˈkɔ.sɨ ǀ]
[kɔ.ˈɕt͡ɕu.ʂkɛ̃ buk pɔ.ˈzvɔ.lʲi ǁ]

[ˈrɛf.rɛn]

Poland has not yet succumbed.
As long as we remain,
What the foe by force has seized,
Sword in hand we'll gain.

Refrain:
𝄆 March! March, Dombrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We shall reach our land. 𝄇

Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be;
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory.

Refrain

As Czarniecki Poznan town regains,
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains.
We shall return by sea.

Refrain

The German nor the Muscovite will settle
When, with a backsword in hand,
"Concord" be everyone's watchword
And so be our fatherland.

Refrain

And the father to Basia,
Then says and crying:
"Listen to that, it's our boys
playing the drums!"

Refrain

All exclaim in unison,
"Enough of this captivity!"
We've got the scythes of Racławice,
Kościuszko, if God wills.

Refrain

Other websites[change | change source]

References[change | change source]

  1. "Central Intelligence Agency". Archived from the original on 2013-05-13. Retrieved 2023-06-08.
  2. Poland (2013-02-12). The World Factbook.
  3. The Polish National Anthem. Poland – Official Promotional Website of the Republic of Poland, Ministry of Foreign Affairs. Pałłasz, Edward.
  4. Dąbrowski Mazurka (2000). Polish Music Center. USC Thornton School of Music. National Anthems of Poland. Trochimczyk, Maja.
  5. The story behind Poland’s national anthem (2019-02-23). Kafkadesk.
  6. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, 1980. Volume 7, number 18. 31 Jan 1980.
  7. POLISH FLAG / POLISH EAGLE / POLISH ANTHEM
  8. Russocki, Stanisław; Kuczyński, Stefan; Willaume, Juliusz (1978). Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów'm. Warsaw, PL: Wiedza Powszechna. OCLC 123224727. Archived 16 July 2018. Retrieved 8 March 2013. (in Polish)