Jump to content

National Anthem of the Islamic Republic of Iran

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Sorude Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân
English: National Anthem
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
Sheet music

National anthem of the  Islamic Republic of Iran
LyricsSayed Bagheri, 1989
MusicHassan Riyahi, 1988
Adopted1990
Preceded by"Pâyande Bâdâ Irân"
Audio sample
National Anthem of the Islamic Republic of Iran

The "National Anthem of the Islamic Republic of Iran" (Persian: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران, romanized: Sorude Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân; Persian pronunciation: [sʊˌɾuːde melˌlije dʒʊmhuːˌɾije eslɒːˌmije iːˈɾɒn]) is the national anthem of Iran. It preceded the anthem during Khomeini times called “Payandeh Bada Iran”.

Persian lyrics

[change | change source]
Persian original[1] Romanization of Persian IPA transcription

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده‌ی حق‌ باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام، استقلال، آزادی، نقش جان ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

Sar zad az ofoq mehre xâvarân,
Foruğe dideye haq bâvarân.
Bahman, farre Imâne mâst.
Payâmat ey Emâm, esteqlâl, âzâdi, naqše jâne mâst.
Šahidân, picide dar guše zamân faryâdetân.
Pâyande mâni o jâvedân.
Jomhuriye Eslâmiye Irân!

[sæɾ zæd æz o.ˈfoɢ ˈmeh.ɾe xɒː.væ.ˈɾɒːn |]
[fo.ˈɾuː.ɣe diː.de.ˈje hæɢ bɒː.væ.ˈɾɒːn ‖]
[bæh.ˈmæn | ˈfæ.re iː.ˈmɒː.ne mɒːstʰ ‖]
[pʰæ.ˈjɒː.mætʰ ej e.ˈmɒːm | es.tʰeɢ.ˈlɒːl | ɒː.zɒː.ˈdiː | ˈnæɢ.ʃe ˈd͡ʒɒː.ne mɒːstʰ ‖]
[ʃæ.hiː.ˈdɒːn | pʰiː.t͡ʃʰiː.ˈde dæɾ ˈɡuː.ʃe zæ.ˈmɒːn fæɾ.jɒː.de.ˈtʰɒːn ‖]
[pʰɒː.jæn.ˈde mɒː.ˈniː o d͡ʒɒː.ve.ˈdɒːn ‖]
[d͡ʒom.huː.ˈɾiː.je es.lɒː.ˈmiː.je iː.ˈɾɒːn ‖]

English translation

[change | change source]

Upwards on the horizon rises the Eastern Sun,
The light in the eyes of the believers in truth,
Bahman is the zenith of our faith.
Your message, O Imam, of independence, freedom, is imprinted on our souls.
O Martyrs! Your clamors echo in the ears of time.
Enduring, continuing, and eternal.
The Islamic Republic of Iran![2]

References

[change | change source]
  1. "سرود ملی جمهوری اسلامی ایران" [National Anthem of the Islamic Republic of Iran]. Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran (in Persian). Archived from the original on 2022-05-07. Retrieved 2022-05-07.
  2. "Iran National Anthem". AnthemWorld.com. 2012. Archived from the original on 2020-03-11. Retrieved 2022-10-28.