Phleng chāt Thai

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Phleng chāt Thai
English: National anthem of Thailand
Emblem of Thailand.svg
National anthem of Thailand
LyricsLuang Saranupraphan
MusicPhra Chenduriyang
Adopted1932
1939

Phleng chāt Thai (เพลงชาติไทย) is Thai for "Thai national anthem". The shorter title Phleng chāt (เพลงชาติ) is also used. The music was composed in 1932 by Thai musician Phra Chenduriyang and it was adopted later that year without lyrics. Then in 1939, when the country's name was changed from "Siam" to "Thailand", lyrics (words) written by Luang Saranupraphan were made official after winning a competition.[1][2]

Thailand also has a royal anthem called Sansœ̄n Phra Bāramī (สรรเสริญพระบารมี).[3]

Lyrics[change | change source]

Thai
Roman Thai
IPA transcription
Poetic English translation

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย[1][2][4]

Prathēt thai rūam lư̄at nư̄a chāt chư̄a thai
Pen prachā rat, phathai khǭng thai thuk sūan
Yū damrong khǭng wai dāi thang mūan
Dūai thai lūan māi, rak samakkhī
Thai nī rak sangop, tǣ thư̄ng rop mai khlāt
Ēkkarāt cha mai hai khrai khom khī
Sala lư̄at thuk yāt pen chāt phalī
Thalœ̄ng prathēt chāt thai thawī, mī chai, chayō![5]

[pràtʰêːt̚ tʰaj ruːə̯m lɯ̂ːə̯t̚ nɯ́ːə̯ tɕʰâːt̚ tɕʰɯ́ːə̯ tʰaj]
[pen prà.tɕʰaː rát̚ ǀ pʰà.tʰaj kʰɔ̌ŋ tʰaj tʰúk̚ sùːə̯n]
[jùː dam.roŋ kʰɔ̌ŋ wáj dâːj tʰáŋ muːə̯n]
[dûːə̯j tʰaj lúːə̯n mǎːj ǀ rák̚ sǎ.mák̚.kʰiː]
[tʰaj níː rák̚ sà.ŋòp̚ ǀ tɛ̀ː tʰɯ̌ŋ róp̚ mâj kʰlàːt̚]
[ʔèːk̚.kà.râːt̚ tɕàʔ mâj hâj kʰraj kʰòm kʰîː]
[sà.làʔ lɯ̂ːə̯t̚ tʰúk̚ jàːt̚ pen tɕʰâːt̚ pʰá.liː]
[tʰà.lɤːŋ prà.tʰêːt̚ tɕʰâːt̚ tʰaj tʰá.wiː ǀ miː tɕʰaj ǀ tɕʰá.joː ‖]

The flesh and blood of ev'ry Thai united,
The land of Thailand to the Thais belongeth,
Their sovereignty hath always long endured,
For the Thais love and unity pursueth,
Though the Thais love peace, dauntlessly we fight;
No tyrant can take our freedom away,
The Thais will give up every drop of blood,
Long last the nation's pride and victory, hooray!

Trivia[change | change source]

  • Endorsed by law, people are expected to stand up to show their respect whenever the national anthem is played in public.[1][6]

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 1.2 http://www.nationalanthems.info/th.htm Thailand (national anthem). nationalanthems.info. 2013. Kendall, David.
  2. 2.0 2.1 https://www.thethailandlife.com/interesting-history-thai-national-anthem A Story of Two Songs – The Interesting History of the Thai National Anthem. TheThailandLife.com (by Peter).
  3. http://www.nationalanthems.info/th%5E.htm Thailand (national anthem). nationalanthems.info. 2013. Kendall, David.
  4. https://เพลง.meemodel.com/เนื้อเพลง/เพลงชาติไทย_พระเจนดุริยางค์-amp เนื้อเพลง เพลงชาติไทย - พระเจนดุริยางค์. Meemodel – Thailand cute variety.
  5. https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/thai.pdf The transliteration system used here is a slightly modified version of ALA-LC (which itself is based on RTGS 1939); the differences being that č and ‘ are absent in this romanization.
  6. https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/thailands-national-anthems-what-you-should-know/?amp=1 Thailand's National Anthems: What You Should Know. Culture Trip. Hulme, Kyle. 1 March 2018.