Turkmenistan national football team

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Turkmenistan national football team

Turkmenistan national football team is the national football team of Turkmenistan.

Top scorers[change | change source]

Pos Player Goals Apps Career
1 Charyar Mukhadov 13 1992-1999
2 Redzhep M. Agabayev 9 1997-2003
2 Begenchmukhammet Kuliyev 9 1998-2004
2 Vladimir Bayramov 9 2000-2007
5 Muslim Agayev 8 1997-2003
6 Guvanch Ovekov 7 2003-present
7 Berdymurad Nurmuradov 5 1993-1994
7 Vitaly Zolotukhin 4 1992-1994
7 Djumadurdy Meredov 4 1996-2001
7 Kurbangelidy Durdyev 4 1992-2004
7 Nazar Bayramov 4 2003-2004
7 Kakha Gogoladze 4 2004