Hawaii Ponoi

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

"Hawai`i Pono`i" is the state song of Hawaii. The words were written by King David Kalakaua, the music by Prof. Henry Berger, the Royal Bandmaster. "Hawai`i Ponoi" was also the anthem of the Kingdom of Hawai`i and the Territory of Hawai`i.

Lyrics[change | change source]

Hawaiian original IPA transcription English translation

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i kou mōʻī
Ka lani aliʻi
Ke aliʻi.

Hui:
Makua lani ē,
Kamehameha ē,
Na kāua e pale
Me ka ihe.


Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i nā aliʻi
Nā pua muli kou
Nā pōkiʻi.

Hui

Hawaiʻi ponoʻī
E ka lāhui ē
ʻO kāu hana nui
E ui ē.

Hui

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[naː.ˈnaː i ˈkow moː.ˈʔiː]
[kə ˈlɐ.ni ə.ˈli.ʔi]
[ke ə.ˈli.ʔi]

[ˈhu.wi]
[mə.ˈku.wə ˈlɐ.ni eː]
[kə.me.hə.ˈmɛ.hə eː]
[nə ˈkaː.wə e ˈpɐ.le]
[me kə ˈi.he]

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[naː.ˈnaː i naː ə.ˈli.ʔi]
[naː ˈpu.wə ˈmu.li ˈkow]
[naː poː.ˈti.ʔi]

[ˈhu.wi]

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[e kə laː.ˈhu.wi eː]
[ʔo ˈkaː.wu ˈhɐ.nə ˈn(u.)wi]
[e ˈu.wi eː]

[ˈhu.wi]

Hawaii's own true sons,
Loyal to thy king be.
Thine only ruling chief,
Thy liege and lord.

Chorus:
Royal father,
Kamehameha.
We shall defend,
With the spear.

Hawaii's own true sons,
Honor give to thy chiefs,
Of kindred race are we,
Younger descent.

Chorus

Hawaii's own true sons,
People of this our land,
Duty calls fealty,
Guide in the right.

Chorus

References[change | change source]