User:Haoreima

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Kangleipak.svg
This user is Manipuri
Flag of Kangleipak.svgThis user comes from Manipur.
Babel user information
omp-N This user has a native understanding of Old Manipuri.
mni-N ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯊꯩ-ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯫
en-N This user has a native understanding of English.
simple-N This user has a native understanding of Simple English.
hi-N इस सदस्य को हिन्दी का मातृभाषा के समान ज्ञान है।
ar-1 هذا المستخدم لديه معرفة أساسية بالعربية.
Users by language
4,100+This user has made over 4,100 contributions to Wikipedia.
Yes check.svgThis user is very active on the Simple English Wikipedia
Crystal Clear app clock.svg It is about 3:58 AM where this user lives.[Purge]
Face-angel.svgThis user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let them know.
Male.svg
This user is a male.

This is about the 1st barnstar I achieve.

Tireless Contributor Barnstar Hires.gif The Tireless Contributor Barnstar
Your great work editing geographic articles. Thank you for your work. Please keep going! George (Kirkburn) (talk) 19:29, 8 February 2021 (UTC)

Hello everyone! Thanks for visiting my user profile page. One thing, everyone may note is that I have an old unused account Goutamkumar Oinam 2, which I no longer used. This is not a sock puppet, because I no longer use my former account.

I have a pet which I named "Jolly". She gave birth to a daughter pup "Doob Doob". ꯍꯨꯏ ꯃꯄꯤ ꯱ꯇꯤ ꯍꯨꯏꯅꯥꯎ꯫.jpg

Template:User Manipuri Template:User omp-1

Symbol in Unicode
Буква KOK (KA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква KHOU (KHA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква GOK (GA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква GHOU (GHA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква NGOU (NGA) письма мейтей маєк (маніпурі). Image
ꯀꯣꯛ
kok /kok/
ꯈꯧ
khou /kʰəu/
ꯉꯧ
ngou /ŋəu/
Name
ka /kə/ kha /kʰə/ ga /gə/ gha /gʱə/ ṅa /ŋə/ IAST and MFA transcription
Symbol in Unicode
Буква CHIL (CA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква CHА письма мейтей маєк (маніпурі). Буква JIL (JA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква JHAM (JHA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква NYA письма мейтей маєк (маніпурі). Image
ꯆꯤꯜ
cil /cil/
Name
ca /сə/ cha /cʰə/ ja /ɟə/ jha /ɟʱə/ ña /ɲə/ IAST and MFA transcription
Symbol in Unicode
Буква TTA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква TTHA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква DDA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква DDHA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква NNA письма мейтей маєк (маніпурі). Image
Name
ṭa /ʈə/ ṭha /ʈʰə/ ḍa /ɖə/ ḍha /ɖʱə/ ṇa /ɳə/ IAST and MFA transcription
Symbol in Unicode
Буква TIL (TA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква THOU (THA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква DIL (DA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква DHOU (DHA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква NA письма мейтей маєк (маніпурі). Image
ꯇꯤꯜ
til /til/
ꯊꯧ
thou /tʰəu/

na /na/
вухо
Name
ta /t̪ə/ tha /t̪ʰə/ da /d̪ə/ dha /d̪ʱə/ na /nə/ IAST and MFA transcription
Symbol in Unicode
Буква PA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква PHAM (PHA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква BA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква BHAM (BHA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква MIT (MA) письма мейтей маєк (маніпурі). Image

pa /pa/
ꯐꯝ
pham /pʰəm/
ꯃꯤꯠ
mit /mit/
Name
pa /pə/ pha /pʰə/ ba /bə/ bha /bʱə/ ma /mə/ IAST and MFA transcription
Symbol in Unicode
Буква YANG (YA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква RAI (RA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква LAI (LA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква WAI (WA) письма мейтей маєк (маніпурі). Image
ꯌꯪ
yang /jaŋ/
ꯂꯥꯏ
lāi /lai/
ꯋꯥꯏ
wāi /wai/
Name
ya /jə/ ra /rə/ la /lə/ wa /wə/ IAST and MFA transcription
Symbol in Unicode
Буква SHA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква SSA письма мейтей маєк (маніпурі). Буква SAM (SA) письма мейтей маєк (маніпурі). Буква HUK (HA) письма мейтей маєк (маніпурі). Image
ꯁꯝ
sam /səm/
ꯍꯨꯛ
huk /huk/
Name
śa /ʃə/ ṣa /ʂə/ sa /sə/ ha /hə/ IAST and MFA transcription