Afghan National Anthem

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Pashto: ملی سرود
Dari: سرود ملی
English: Afghan National Anthem
Pashto: Millī Surūd
Dari Persian: Surūd-e Millī
National anthem of Afghanistan
LyricsAbdul Bari Jahani
MusicBabrak Wassa
Adopted2006
Until2021 (replaced by "This is the Home of the Brave")

The Afghan National Anthem, known in Pashto as "Millî Surûd" (ملي سرود, IPA: [mɪlˈliː suˈɾuːd̪] mil-LEE soo-ROOD; "National Anthem") or "Millî Tarâna" (ملي تـﺮانه) was the title of the national anthem of Afghanistan which was adopted (started) in May 2006.[1]

Babrak Wassa composed the song and Abdul Bari Jahani wrote the lyrics (words).[2][3][4]

Although it's written in the Constitution that the lyrics should be in Pashto, people have argued that in order to make ethnic and religious issues less of a problem in the country, this anthem should have no lyrics (like Marcha Real, Intermeco and Evropa).[3][5]

Lyrics[change | change source]

Pashto lyrics[change | change source]

Perso-Arabic script
Latin script
IPA transcription

دا وطن افغانستان دى
دا عزت د هر افغان دى
كور د سولې، كور د تورې
هر بچى يې قهرمان دى

دا وطن د ټولو كور دى
د بلوڅو، د ازبكو
د پــښــتون او هزارهوو
د تركمنو، د تاجكو

ور سره عرب، ګوجر دي
پاميريان، نورستانيان
براهوي دي، قزلباش دي
هم ايماق، هم پشايان

دا هيواد به تل ځلېږي
لكه لمر پر شنه آسمان
په سينې كې د آسيا به
لكه زړه وي جاويدان

نوم د حق مو دى رهبر
وايو الله اكبر
وايو الله اكبر
وايو الله اكبر[3][5]

Dâ watan Afġânistân dai,
Dâ izzat dă har Afġân dai.
Kor dă sole, kor dă tûre,
Har baćai ye qahramân dai.

Dâ watan dă ṭolo kor dai,
Dă Baloco, dă Uzbăko;
Dă Paṣtûn aw Hazârâwo,
Dă Turkmăno, dă Tâjăko.

Wăr sara Arăb, Gûjăr dî,
Pâmîrîyân, Nûristânyân;
Brâhuwî dî, Qizilbâś dî,
Ham Aymâq, ham Paśâyân.

Dâ hîwâd ba tăl źaleẓî,
Lăka lmar păr śnă âsmân.
Pă sîne ke dă Âsyâ ba,
Lăka zṛă wî jâwîdân.

Nûm dă haq mo dai rahbar:
«Wâyû Allâhu Akbar!»
«Wâyû Allâhu Akbar!»
«Wâyû Allâhu Akbar!»

[d̪ɑ wat̪an afɣɑnɪst̪ɑn d̪aɪ]
[d̪ɑ ɪz.zat d̪ə haɾ afɣɑn d̪aɪ]
[koɾ d̪ə sole koɾ d̪ə t̪uɾe]
[haɾ bat͡ʃaɪ je qahɾamɑn d̪aɪ]

[d̪ɑ wat̪an d̪ə ʈolo koɾ d̪aɪ]
[d̪ə balot͡so d̪ə uzbəko]
[d̪ə paʂt̪un aw hazɑɾɑwo]
[d̪ə t̪uɾkməno d̪ə t̪ɑd͡ʒəko]

[wəɾ saɾa aɾəb gud͡ʒəɾ d̪i]
[pɑmiɾijɑn nuɾɪst̪ɑnjɑn]
[bɾɑhuwi d̪i qɪzɪlbɑʃ d̪i]
[hum aɪmɑq hum paʃɑjɑn]

[d̪ɑ hiwɑd̪ ba t̪əl d͡zaleʐi]
[ləka lmaɾ pəɾ ʃnə ɑsmɑn]
[pə sine ke d̪ə ɑsjɑ ba]
[ləka zɺ̢ə wi d͡ʒɑwid̪ɑn]

[num d̪ə haq mo d̪aɪ ɾahbaɾ]
[wɑju allɑhu akbaɾ]
[wɑju allɑhu akbaɾ]
[wɑju allɑhu akbaɾ]

Dari lyrics (unofficial)[change | change source]

این کشور افغانستان است
این عزت هر افغان است
خانهٔ صلح، خانهٔ شمشیر
هر فرزندش قهرمان است

این کشور خانهٔ همه است
از بلوچ وازبک
از پشتون و هزارها
از ترکمن و تاجک

هم عرب و گوجر است
پامیری‌ها، نورستانی ها
براهوی است و قزلباش است
هم آیماق و پشه‌ای ها

این کشور همیشه تابان خواهد بود
مثل آفتاب در آسمان کبود
در سینهٔ آسیا
هم مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر
میگویم الله اکبر
میگویم الله اکبر
میگویم الله اکبر

English translation[change | change source]

This land is Afghanistan,
It is the pride of every Afghan.
The land of peace, the land of the sword,
Each of its sons is brave.
This is the country of every tribe,
The land of Balochs and Uzbeks;
Of Pashtuns and Hazaras;
Of Turkmens and Tajiks.
With them, there are Arabs and Gurjars,
Pamiris, Nuristanis,
Brahuis, and Qizalbash;
also Aimaqs and Pashais.
This land will shine forever,
Like the sun in the blue sky.
It is the heart of Asia,
It will beat forever.
We will follow the one God:
We all say, "Allahu Akbar!"
We all say, "Allahu Akbar!"
We all say, "Allahu Akbar!"

Trivia[change | change source]

  • It mentions the Takbir ("Allahu Akbar!") three times.
  • Its lyrics mention 14 ethnic groups in two stanzas—the most out of any national anthem.

References[change | change source]

  1. "Constitution of Afghanistan in Dari and Pashto" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2010-12-03. Retrieved 2012-04-15.
  2. https://www.indexmundi.com/afghanistan/national_anthem.html
  3. 3.0 3.1 3.2 http://www.nationalanthems.info/af.htm Afghanistan. Nationalanthems.info.
  4. http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fpresident.gov.af%2Fenglish%2Fconstitution.mspx The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, ratified 26 January 2004.
  5. 5.0 5.1 https://www.afghan-web.com/government-politics/national-anthem افغانستان آن لاين

Other websites[change | change source]