List of rivers of Greece

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of rivers that are at least partially in Greece. The rivers flowing into the sea are sorted along the coast. Rivers flowing into other rivers are listed by the rivers they flow into.

List of rivers[change | change source]

Adriatic Sea[change | change source]

Ionian Sea[change | change source]

Rivers in this section are sorted north (Albanian border) to south (Cape Malea).

Aegean Sea[change | change source]

Rivers in this section are sorted south (Cape Malea) to northeast (Turkish border).

Ancient rivers and streams[change | change source]

List by letter[change | change source]

Acheloos, Agrafiotis, Alfeios, Aoos/Vjosë, Arachthos, Ardas, Aroanios, Axios/Vardar, Cephissus (Athenian plain), Cephissus (Boeotia), Charadros, Despatis, Drino, Elissos, Elpeus, Enipefs, Eridanos, Erymanthos, Erythropotamos, Eurotas, Evinos, Evros/Maritsa, Gallikos, Glafkos, Gorgopotamos, Granitsiotis, Haliacmon, Ilissos, Inachos, Kladeos, Krathi, Krausidonas, Krios, Ladon, Larissos, Lousios, Megdova, Meilichos, Mornos, Neda, Nestos/Mesta, Oenus, Pamisos, Peiros, Pindus, Pineios (Peloponnese), Pineios (Thessaly), Plataneiko, Sarantaporos (Epirus), Sarantaporos (Thessaly), Selemnos, Spercheios, Strymonas/Struma, Tara, Thyamis, Titarisios, Tragus, Tyria, Tytheus, Volinaios, Zacholitikos