Anthem of the Byelorussian Soviet Socialist Republic

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

The "State Anthem of the Byelorussian SSR" (Belarusian: Гімн Беларускай ССР, romanized: Himn Biełaruskaj SSR, Russian: Гимн Белорусской ССР, romanized: Gimn Belorusskoy SSR) was the anthem of Belarus from 1955 to 1991.

1989 instrumental band

Lyrics[change | change source]

1970s–1991 version[change | change source]

Belarusian IPA transcription Russian translation English translation

Мы, Беларусы, з братняю Руссю,
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
З ёй здабылі мы сцяг перамог!

Прыпеў:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
𝄆 Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, Беларускі народ! 𝄇

Сілы гартуе, люд Беларусі,
Ў братнім саюзе, ў мужнай сям’і.
Вечна мы будзем, вольныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў,
К шчасцю працоўных сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў светлыя высі,
Сцяг камунізму – радасці сцяг!

Прыпеў
[1][2][3]

[mɨ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ɨ | z̪‿brät̪n̪ʲäju rus̪ʲːu |]
[räz̪äm ʂukäl̪ʲi k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu d̪äro̞x ‖]
[w‿bʲit̪väɣ z̪ä vo̞l̪ʲu | w‿bʲit̪väɣ z̪ä d̪o̞l̪ʲu]
[z̪ʲ‿jo̞j z̪d̪äbɨl̪ʲi mɨ s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pʲe̞rämo̞x ‖]

[prɨpʲe̞w]
[n̪äs̪ äbjäd̪n̪äɫ̪ä l̪ʲe̞n̪ʲin̪ä jimʲä |]
[pärt̪ɨjä k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu vʲäd̻͡z̪ʲe̞ n̪äs̪ w‿päxo̞t̪ ‖]
𝄆 [pärt̪ɨ͡i s̪ɫ̪ävä ‖ s̪ɫ̪ävä räd̻͡z̪ʲimʲe̞ ‖]
[s̪ɫ̪ävä t̪äbʲe̞ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲkʲi n̪äro̞t̪ ‖] 𝄇

[s̪ʲiɫ̪ɨ ɣärt̪uje̞ ǀ l̪ʲud̪ bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲi ǀ]
[w‿brät̪n̪ʲim s̪äjuz̪ʲe̞ ǀ w‿muʐnäj s̪ʲämji ‖]
[vʲe̞ʈ͡ʂn̪ä mɨ bud̻͡z̪ʲe̞m | vo̞l̪ʲn̪ɨjä l̪ʲud̻͡z̪ʲi |]
[ʐɨt̻͡s̪ʲ n̪ä ʂʈ͡ʂäs̪l̪ʲiväj | vo̞l̪ʲn̪äj z̪ʲäml̪ʲi ‖]

[prɨpʲe̞w]

[d̪ruʐbä n̪äro̞d̪äw | s̪ʲiɫ̪ä n̪äro̞d̪äw |]
[k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu prät̻͡s̪o̞wn̪ɨx s̪o̞n̪ʲe̞ʈ͡ʂn̪ɨ ʂl̪ʲäx ‖]
[ɣo̞rd̪ä ʐ‿uz̪vʲis̪ʲä w‿s̪vʲe̞t̪ɫ̪ɨjä vɨs̪ʲi ǀ]
[s̪ʲt̻͡s̪ʲäx kämun̪ʲiz̪mu ǀ räd̪äs̪ʲt̻͡s̪ʲi s̪ʲt̻͡s̪ʲäx ‖]

[prɨpʲe̞w]

Мы, белорусы, с братскою Русью,
Вместе искали к счастью пути.
В битвах за волю, в битвах за долю,
С ней добыли мы знамя побед.

Припев:
Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
𝄆 Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, белорусский народ! 𝄇

Силы закаляет народ Беларуси
В братском союзе, в мужественной семье
Вечно мы будем, вольные люди
Жить на счастливой, вольной земле

Припев

Дружба народов — сила народов,
К счастью трудящихся солнечный путь
Гордо же взвейся в светлые выси,
Флаг коммунизма — радости флаг!

Припев

We, Belarusians, together with fraternal Russia,
Together we looked for roads to fortune.
In struggles for freedom, in struggles for fate,
We have gained our banner of victories.

Chorus:
The name of Lenin united us,
The Party leadeth us in quest to joy.
𝄆 Glory to the Party!
Glory to the Motherland!
Glory to thee, our free people! 𝄇

People of Belarus, gathering strength,
In a fraternal union, in a powerful family.
We shall forever be a free people,
To live on a happy, free land!

Chorus

The friendship of peoples – the strength of peoples,
The happiness of the workers is the sunny path.
We proudly raise to the high skies,
Communism's banner – the flag of joy!

Chorus

1955–1960s version[change | change source]

Belarusian IPA transcription Russian translation English translation

Мы, Беларусы, з братняю Руссю,
Разам шукалі к долі дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
Мы здабылі з ёй сцяг перамог!

Прыпеў:
Нас аб’яднала Леніна імя,
Сталін павёў нас к шчасцю ў паход.
𝄆 Слава Саветам! Слава Радзіме!
Слава табе, Беларускі народ! 𝄇

Ў слаўным саюзе люд Беларусі
Вырас, як волат нашых былін.
Вечна мы будзем вольныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Прыпеў

Дружбай народаў мы назаўсёды,
Нашы граніцы ў сталь закуём.
Ворагаў хмары грозным ударам,
З нашых прастораў прэч мы змяцём!

Прыпеў[4]

[mɨ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ɨ | z̪‿brät̪n̪ʲäju rus̪ʲːu |]
[räz̪äm ʂukäl̪ʲi g‿d̪o̞l̪ʲi d̪äro̞x ‖]
[w‿bʲit̪väɣ z̪ä vo̞l̪ʲu | w‿bʲit̪väɣ z̪ä d̪o̞l̪ʲu]
[mɨ z̪d̪äbɨl̪ʲi z̪ʲ‿jo̞j s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pʲe̞rämo̞x ‖]

[prɨpʲe̞w]
[n̪äs̪ äbjäd̪n̪äɫ̪ä l̪ʲe̞n̪ʲin̪ä jimʲä |]
[s̪t̪äl̪ʲin̪ pävʲɵw n̪äs̪ k‿ʂʈ͡ʂäs̪ʲt̻͡s̪ʲu w‿päxo̞t̪ ‖]
[s̪ɫ̪ävä s̪ävʲe̞t̪äm ‖ s̪ɫ̪ävä räd̻͡z̪ʲimʲe̞ ‖]
[s̪ɫ̪ävä t̪äbʲe̞ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲkʲi n̪äro̞t̪ ‖]

[w‿s̪ɫ̪äwnɨm s̪äjuzʲe̞ l̪ʲud̪ bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲi ǀ]
[vɨräs̪ ǀ jäg vo̞ɫ̪ät̪ näʂɨɣ bɨl̪ʲin̪ ‖]
[vʲe̞ʈ͡ʂn̪ä mɨ bud̻͡z̪ʲe̞m vo̞l̪ʲn̪ɨjä l̪ʲud̻͡z̪ʲi |]
[ʐɨt̻͡s̪ʲ n̪ä ʂʈ͡ʂäs̪l̪ʲiväj | vo̞l̪ʲn̪äj z̪ʲäml̪ʲi ‖]

[prɨpʲe̞w]

[d̪ruʐbäj n̪äro̞d̪äw mɨ n̪äz̪äws̪ʲɵd̪ɨ |]
[n̪äʂɨ ɣrän̪ʲit̻͡s̪ɨ w‿s̪t̪äɫ̪ z̪äkujɵm ‖]
[vo̞räɣäw xmärɨ xro̞z̪n̪ɨm ud̪äräm ǀ]
[z̪‿n̪äʂɨx präs̪t̪o̞räw pre̞ʈ͡ʂ mɨ z̪mʲät̻͡s̪ʲɵm ‖]

[prɨpʲe̞w]

Мы, белорусы, с братскою Россию
Вместе искали к долю пути.
В битвах за волю, в битвах за долю,
С ней добыли мы знамя побед.

Припев:
Нас объединило Ленина имя,
Сталин повел нас к счастью в поход.
Слава советам! Слава Родине!
Слава тебе, белорусский народ!

В славном союзе народ Белоруссии
Вырос, как богатырь наших былин.
Вечно мы будем, вольные люди,
Жить на счастливой, вольной земле!

Припев

Дружбой народов мы навсегда
Наши границы в сталь закуём.
Врагов тучи грозным ударом
С наших просторов прочь мы сметем!

Припев

We Belarusians, with brother Russia,
Together looking for roads to the share.
In struggles for freedom, in struggles for fate,
We have found our banner of victories!

Chorus:
The name of Lenin united us,
Stalin leadeth us in quest to joy.
𝄆 Glory to the Soviets!
Glory to the Motherland!
Glory to thee, our Belarusian people! 𝄇

The people of Belarus in thy glorious union
Grew up as the heroes of our epics.
We shall forever be a free people,
To live on a happy, free land!

Chorus

Friendship of peoples is what we stand for
Our steel borders are what we'll defend.
O'er our formidable foes do clouds blow,
We shall sweep them away from lands of our own!

Chorus

References[change | change source]

  1. http://www.elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Countries/Russia/Himnai_USSR/Belarusian%20lyrics.pdf Archived 2020-07-08 at the Wayback Machine [bare URL PDF]
  2. "Lyrics: The Byelorussian Soviet Socialist Republic Anthem". www.marxists.org.
  3. "Гимн Республики Беларусь. Мы, белорусы (Александр Булынко) / Стихи.ру". www.stihi.ru.
  4. "Анатолий Матвиенко: Нужен ли Беларуси новый гимн?". Политринг - Новости Беларуси.